× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Studienivå

Master, 2 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

120

Semester

2

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science in Data Science

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

47.40 (primær)
46.90 (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

192804