× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bioinformatikk og anvendt statistikk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Hvorfor studere Bioinformatikk og anvendt statistikk?

  • Du får en etterspurt og fremtidsrettet kompetanse, som svært få har.
  • Moderne bioteknologi er avhengig av bioinformatikk for analyse og systematisering av data.
  • NMBU tilbyr en unik kompetanse i anvendt statistikk som kan benyttes i møte med et mangfold av andre fag.

Hva lærer jeg?
Studiet kombinerer statistiske metoder, informatikk og biologiske fag på en unik og anvendbar måte. Du lærer å håndtere data og trekke ut nyttig informasjon ut i fra reelle problemer, noe som er essensielt i dagens digitaliserte samfunn.

Masteroppgaver gis innen:

  • Genetikk (husdyravl, akvakultur, planteforedling)
  • Biokjemi (enzymteknologi, proteomikk)
  • Mikrobiologi (genomikk, mikrobiell økologi, patogene mikroorganismer, plantepatogener)
  • Retsgenetikk
  • Utvikling av statistiske metoder
  • Anvendelser av statistiske metoder på nye problemer

Anvendt statistikk åpner også for metodestudier innen kjemometri, økologi og økonomi.

Hva blir jeg?
Du kan arbeide innen medisinsk og farmasøytisk forskning eller industri. Som analytiker i foredlingsbedrifter, innen klimaovervåkning, eller innen forvaltning, bank og forsikring. Du vil kunne utvikle modeller og prognoser innen økonomi og miljø (aksjer, populasjoner eller epidemier).

Les mer om master i Bioinformatikk og anvendt statistikk

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science in Bioinformatics and Applied Statistics

Lignende utdanninger