× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Anvendt robotikk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Anvendt robotikk gir en grundig innføring i robotikk og automasjon. Studiet har sterkt fokus på de anvendte fagene. Dette er fag som er viktige for å kunne designe, bygge og implementere robotsystemer i den virkelige verden. Studentene vil lære å designe nye systemer, bygge disse systemene fysisk, samt å implementere og teste systemene ute i industrien eller andre steder. Studentene vil jobbe med virkelige systemer på lab og i industrien fra dag én, noe som vil gi verdifull praktisk erfaring.

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

47.60 (primær)
49.80 (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

192810