× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Samfunnsfag 1 1.-7. trinn favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Universitet og høgskole

Organisering

  • Samlingsbasert

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Samfunnsfag 1 skal utvikle kompetanse til å undervise i samfunnsfag i grunnskolen på 1.-7. trinn, og kvalifisere til å kunne arbeide selvstendig med både fagspesifikke og didaktiske utfordringer. Samfunnsfag 1 (30 sp) er et samlingsbasert videreutdanningsstudium. Det kan også tas som valgfag i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn, og går over ett år.

Samfunnsfagstudiet i grunnskolelærerutdanningen omfatter fagdisiplinene historie og geografi og fagområdet samfunnskunnskap. Samfunnsfag skal utvikle en bred forståelse for samspill og konflikt mellom mennesker, samfunn og natur i ulike tidsepoker og i ulike deler av verden. For å ivareta et integrert perspektiv, er det valgt en tematisk tilnærming der ulike disipliner/fagområder veksler på å ha regien

Studiets oppbygging

Studiet består av

  • undervisning i fellessamlinger på NLA Høgskolen (torsdag ettermiddag/kveld og fredag)
  • Innlevering av obligatoriske individuelle arbeidskrav med tilbakemelding, forprøve og én muntlig presentasjon
  • Samlingene er spredt over ett studieår med tre samlinger høstsemesteret og tre samlinger vårsemesteret
  • Avsluttende muntlig eksamen i vårsemesteret

Opptakskrav

Tilbys ved:

  • NLA Høgskolen Bergen