× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Pedagogikk, årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Pedagogikk er vitenskapen om oppdragelse og undervisning. Studiet gir deg grunnlag for å forstå samfunnet, andre mennesker og deg selv.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Pedagogikkstudiet gir innsikt i forholdet mellom voksne og barn, hva som er verdt å gi videre til neste generasjon, hva oppdragelse og undervisning er, hvordan barn og unge lærer, hva kunnskap er, hvilke metoder som blir brukt til å hente kunnskaper i ulike sammenhenger, og hva som menes med at ulike typer kunnskap er gyldig på ulike måter.

Studiet skal lære deg å

 

  • reflektere over det mellommenneskelige samspillet du selv er en del av, både i forhold til barn, unge og voksne.
  • reflektere over viktige faktorer i samspillet mellom familie, skole, samfunn og kultur, både i historie og samtid.
  • drøfte sentrale pedagogiske spørsmål i lys av pedagogiske grunnlagsproblemer, oppdragelses- og undervisningslære, pedagogisk psykologi, pedagogisk historie og pedagogisk sosiologi.

Studiets oppbygging

Årsstudiet i pedagogikk består av fire emner; Pedagogiske grunnlagsproblemer, Oppdragelses- og undervisningslære, Pedagogisk psykologi og Pedagogisk sosiologi og historie

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Informasjon om opptak

Søknad til Samordna opptak

Vidare studium

Årsstudiet kan inngå i en bachelorgrad i pedagogikk. Videre tilbyr NLA Høgskolen en mastergrad med tre alternative vektlegginger; allmennpedagogikk, pedagogisk ledelse og spesialpedagogikk.

Tilbys ved:

  • NLA Høgskolen Bergen

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

60

Søknadskode (SO)

254220

Lignende utdanninger