× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Naturfag årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Nettstøtta
  • Samlingsbasert

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Årstudiet i naturfag vil la deg få erfare hvor sentralt naturfaglig kunnskap er for å forstå verden rundt oss. Alt fra de minste byggestener på atomnivå til fascinerende sammenhenger mellom økologi og kjemi. Årstudiet er bygget opp av Naturfag 1 og Naturfag 2, som går parallelt gjennom hele året, og er delvis nettbasert.

Naturfaget kan kombineres med lærerstudiet eller tas som videreutdanning. Du kan velge om du vil rette deg inn mot naturfag på 1.-7.trinn i grunnskolen eller 5.-10. trinn.

Studiets oppbygging

Undervisning, øvelser og feltarbeid på campus Breistein er konsentrert til helgesamlinger (Naturfag 1) eller på dagtid fredager (Naturfag 2). Disse samlingene er komprimerte og arbeidskrevende og vil kreve at du er forberedt. Deler av studiet er også nettbasert, men i tillegg til dette er det nødvendig med samlinger med obligatorisk frammøte

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Informasjon om opptak

Les mer om opptak på studiets hjemmeside.

Læringsutbytte

I Naturfag lærer du om livsgrunnlaget for planter, dyr og mennesker. Vi håper vi vil vekke begeistring hos deg gjennom et variert, forskningsbasert og praksisnært studium. Du vil få arbeide med emner som mangfoldet i naturen, kjemi, fysikk, kropp og helse, verdensrommet, miljø og teknologi, og naturfagdidaktikk.

Tilbys ved:

  • NLA Høgskolen Bergen

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

254662