× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Musikk årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Musikk skaper engasjement og følelser, og er en viktig kulturell og sosial uttrykksform. Kompetanse i musikk og egne musikalske ferdigheter kan derfor spille en viktig rolle for ditt daglige arbeid

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Årsstudiet i musikk er rettet mot undervisning og opplæring, og gir deg både praktisk og teoretisk musikkompetanse. Det har til hensikt å utruste deg til å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i musikk. Årsstudiet kan inngå som en del av den fireårige grunnskolelærerutdanning eller tas som videreutdanning for lærere eller andre som jobber med musikkformidling. I masterløpet for grunnskolelærerutdanning kan du også velge musikk. Da er Musikk 1 valgfag første semester, og Musikk 2 valgfag sjette semester.

Studiets oppbygging

I studiet velger du å fokusere på 1.-7. trinn eller 5.-10. trinn. Det består av to enheter, musikk 1 (30 studiepoeng) og musikk2 (30 studiepoeng). Denne fordypningen velges både i 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Begge modulene kan tas som videreutdanning hver for seg.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. For opptak kun til Musikk 2 kreves fullført Musikk 1

Informasjon om opptak

Les mer om hvordan du kan søke på studiets hjemmeside.

Karrierevegar

Med årsstudium i musikk får du, sammen med godkjent pedagogisk utdanning, undervisningskompetanse i grunnskolen.
Årstudiet passer også for deg som vil jobbe med musikk innenfor andre områder.


Med årsstudium i musikk får du
undervisningskompetanse i faget

 

Tilbys ved:

  • NLA Høgskolen Bergen

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

12

Søknadskode (SO)

254667