× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i pedagogikk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Pedagogikk – i teori og praksis – handler dypest sett om eldre generasjoners holdninger til yngre generasjoner. Utfordringene er å vurdere hva vi som voksne ønsker for neste generasjon, hvilken sammenheng det er mellom det vi ønsker og det vi faktisk praktiserer, og hvor vidt det vi ønsker og praktiserer virkelig er godt for barn og unge.

Ved NLA Høgskolen tilbyr vi master i pedagogikk innen tre ulike retninger:

  • Mastergrad i pedagogikk med vekt på allmennpedagogiske spørsmål
  • Mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse
  • Mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk

Undervisningsopplegg

Arbeidsformer på masterstudiet er forelesninger, seminar, gruppearbeid, prosjekt og kollokviegrupper. Noen emner har obligatoriske arbeidskrav.

Opptakskrav

Les om opptakskravene på studiets hjemmeside.

Informasjon om opptak

Søk opptak direkte til NLA Høgskolen gjennom lokalt opptak på Søknadsweb.

Læringsutbytte

Master grad i pedagogikk med vekt på allmennpedagogisk spørsmål orienterer seg særlig mot læring og organisering av pedagogisk virksomhet i pedagogisk psykologisk og pedagogisk sosiologisk perspektiv og Læring og organisering av pedagogisk virksomhet i læreplanteoretisk perspektiv.

Mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse orienterer seg særlig mot verdibasert ledelse og ledelse av utdanningsinstitusjoner i endring.

Mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk orienterer seg særlig mot spesialpedagogiske grunnlagsproblemer og spesialpedagogisk praksis.

Tilbys ved:

  • NLA Høgskolen Bergen

Lignende utdanninger