× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i global journalism favoritt ikon

Universitet og høgskole
I dag er globale utfordringer en del av nyhetsbildet hver dag. Hvis du er interessert i journalistikk og globale utfordringer, er mastergraden Global Journalism noe for deg.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

I mastergraden i Global Journlism vil du studere megatrender i den globale media-landskapet og journalistikk i ulike deler av verden. Ytringsfrihet er et relevant tema, og du vil undersøke hvordan media blir påvirket av globalisering. Du vil lære om ny medieteknologi og hvordan ny teknologi påvirker kommunikasjon i verden.

Studiets oppbygging

Global journalism passer for: 

  • Journalister og andre i mediebransjen som jobber i lokale, nasjonale eller globale medier
  • Kommunikasjonsarbeidere, særlig i internasjonale organisasjoner
  • Personer i posisjoner hvor journalistikkunnskap er viktig, for eksempel i politikk, utviklingsstudier og kulturindustrien. 
  • Personer som ønsker å undervise i journalistikk i videregående eller høyere utdanning. 

Undervisningsopplegg

Studiet er et toåring program hvor første semester består av obligatoriske kurs i Kristiansand. Andre semester kan du velge å ta utenlands eller ved andre institusjoner i Norge. Tredje og fjerde semester er satt av til å skrive masteroppgave, inkludert forberedelser og feltarbeid.

Opptakskrav

Bachelorgrad med relevant faginnhold.  Les mer på høgskolens egne sider. 

Tilbys ved:

  • NLA Høgskolen Gimlekollen

Lignende utdanninger