× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kommunikasjon og livssyn enkeltemner favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årseining og kortare

Organisering

 • Undervising ved lærestaden
 • Nettstudium
 • Samlingsbasert

Søknadsfrist

15. april 2019

Om studiet

Ønsker du faglig påfyll kombinert med jobb? Vil du lære mer om å forklare, forsvare og formidle kristen tro i møte med livssynsmangfoldet, ikke minst i møte med ungdom? På NLA Gimlekollen har du mange enkeltemner å velge blant innen kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk (KL). Fleksibelt opplegg, med få kursdager – resten nettbasert.

Studiets oppbygging

Emnene i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk (KL) er spesielt egnet for deg som jobber med trosopplæring, undervisning, forkynnelse og veiledning, enten det er i menigheter, kristne organisasjoner eller på skoler med kristen verdiforankring. KL-emner kan kombineres med jobb eller andre studier.

 

Emner du kan ta om høsten

 

 • Kommunikasjon og livssyn: Innføring (30 sp)
 • Kristen ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv – med praksis. (20 sp)
 • Bibelformidling og populærkultur (10 sp) Fordypningsemne
 • Apologetikk for det kristne livssynet – tilnærmingsmåter og utvalgte temaer (20 sp) Fordypningsemne.

 

Emner du kan ta om våren

 

 • Kristen tro som livssyn
 • Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier
 • Kristent livssyn i apologetisk perspektiv
 • Pluralisme, identitet og kristent livssyn, fordypningsemne
 • Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv
 • Teori og metode i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk, fordypningsemne

Undervisningsopplegg

Alle KL-emner har et fleksibelt studieopplegg, med få obligatoriske kursdager og resten nettbasert. Kursdagene består av konsentrerte forelesninger, seminarer og workshops. Oppgaveskriving med veiledning er en sentral læringsform. Vurderingsformene veksler ellers mellom prosjektoppgave, hjemmeeksamen og muntlig eller skriftlig skoleeksamen.

Informasjon om opptak

Tilbys ved:

 • NLA Høgskolen Bergen
 • NLA Høgskolen Gimlekollen