× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Interkulturell kommunikasjon favoritt ikon

Universitet og høgskole
Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon er en ideell utdanning for deg som vil jobbe med mennesker og kommunikasjon på tvers av kulturer og religioner.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Årsstudiet gir deg teoretisk tyngde og praktisk erfaring innen interkulturell kommunikasjon.  Studiet fokuserer på det flerkulturelle Norge, etnografisk metode, globalisering og interkulturell formidling.    

Interkulturell kommunikasjon er et flerfaglig studium som har basis i antropologi og bidrag fra religionsvitenskap, kommunikasjonsteori, historie og generell samfunnskunnskap.

Undervisning, ekskursjoner og feltarbeid gir deg innsikt i interkulturelle utfordringer og muligheter.  

Studiets oppbygging

Studiet er bygget opp av forelesninger, kollokviegrupper, ekskursjoner, studietur til Øst-Afrika og feltarbeid i Norge.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Informasjon om opptak

Opptak gjennom Samordna Opptak

Vidare studium

Årsstudiet er første år i bachelorgrad i interkulturell forståelse. Det kan også inngå som frie studiepoeng i andre bachelorgrader, eller tas som nyttig tilleggskompetanse sammen med yrkesutdanninger.

Karrierevegar

Et årsstudium i interkulturell kommunikasjon er nyttig for alle som ønsker å jobbe med mennesker.

Særlig relevant er det dersom du ønsker å jobbe med flyktning- og integreringsarbeid.

Tilbys ved:

  • NLA Høgskolen Gimlekollen