× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Interkulturell forståelse, årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ta et årsstudium i interkulturell forståelse i Bergen og få grunnleggende fagkunnskap innenfor områdene kultur, etikk, menneskerettigheter, religion og interkulturell kommunikasjon.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Studiet fokuserer også på misjon, bistand, utdanning og helse i den tredje verden. Den teoretiske kunnskapen blir kombinert med en studietur til Afrika, Asia, Latin-Amerika eller det flerkulturelle Norge.
Slik får du muligheten til å bruke teorien i praksis og får god innsikt i både egen og andres kultur.

 

Studiets oppbygging

I årsstudiet velger du ett av fem ulike fokusområder hvor du gjennom fører et etnografisk feltarbeid.  

På den fire til fem uker lange studieturen til et annet kontinent får du førstehånds kjennskap til landets kultur og religion. Du velger mellom Kina, Madagaskar, Den Dominikanske Republikk, Det flerkulturelle Norge og Øst-Afrika(Kristiansand).

Undervisningsopplegg

Studiet kombinerer teoretisk kunnskap med fem ukers studietur/feltarbeid i fordypningsområdet.

Opptakskrav

generell studiekompetanse

Informasjon om opptak

Opptak gjennom Samordna Opptak

Læringsutbytte

Interkulturell forståelse er et flerfaglig studium som har basis i antropologi og bidrag fra religionsvitenskap, kommunikasjonsteori, historie og generell samfunnskunnskap.

Vidare studium

Du kan fortsette på bachelor i interkulturell forståelse, og deretter kan du ta en master i Intercultural Studies. Begge tilbys på NLA Høgskolen i Bergen.

Et årsstudium i interkulturell forståelse kan også inngå i andre bachelorgrader som frie studiepoeng, og kan kombineres med utdanninger som journalist, sosionom, politi, lærer, sykepleier osv. 

Karrierevegar

Studiet gir kunnskap og innsikt som er nyttig i yrker som for eksempel lærer, journalist, helsearbeider, misjonær, bistandsarbeid eller arbeid med flyktninger og innvandrere.

Utveksling

4-5 uker lang studietur for de utenlandske fokusområdene.

Tilbys ved:

 • NLA Høgskolen Bergen

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  50

  Søknadskode (SO)

  254584
 • Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  37

  Søknadskode (SO)

  254367
 • Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  10

  Søknadskode (SO)

  254789