× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

IKT i pedagogisk virksomhet 1 favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årseining og kortare

Organisering

  • Nettstudium
  • Nettstøtta

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Behovet for digital kompetanse er viktig i norsk skole. I fagplanen for grunnskolen vektlegges nødvendigheten av å gi elever kompetanse på IKT-bruk i ulike fag. Digital kompetanse er omtalt både som læringsmål og kompetansemål. I dette studiet får du ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger om viktige sider av IKT-bruk i pedagogisk virksomhet.

Studiets oppbygging

IKT i pedagogisk virksomhet er et videreutdanningstilbud og et deltidsstudium. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Arbeidsformene vil være praktisk arbeid foran datamaskinen, forelesninger/nettleksjoner og selvstudium. En del av lærestoffet blir gjort tilgjengelig på nettbasert læringsplattform i form av nettleksjoner som tar opp sentrale deler i emnet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Informasjon om opptak

Søk rett til NLA Høgskolen via lokalt opptak

Tilbys ved:

  • NLA Høgskolen Bergen