× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Idrett årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Idrett er viktig i samfunnet og en viktig del av livet. Årsstudiet i idrett gir deg praktisk og teoretisk kompetanse som er nyttig både i barne- og ungdomsarbeid, i skolen, i helsesektoren og for egen trening. Studiet kan tas på NLA Høgskolens studiested på Breistein i Bergen

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Årsstudiet i idrett ved NLA Høgskolen i Bergen gir deg en innføring i en rekke idretter og aktiviteter, som for eksempel svømming, livredning, klatring, turn, langrenn, alpint, skøyter og ulike ballspill. Her får du prøve deg på det meste og du har muligheten til å få et svært aktivt studieår. 

Studiets oppbygging

Menneskekroppen er en sammensatt organisme og i dette idrettsstudiet får du lære om stoffskiftet, ernæring, musklenes virkemåte, nervesystemet, motorikk og grunnleggende cellebiologi.

Treningslære og treningsplanlegging er også sentrale tema. Halve studiet består av praktisk aktivitetslære, i dette inngår også gruppedynamikk, idrettspsykologi og idrettsdidaktikk.

 

 

 

Undervisningsopplegg

Studiet er organisert i undervisningsuker, og undervisningen blir i hovedsak gitt i form av praktisk veiledning og instruksjon under aktivitetene i emnet. Noe vil bli undervist i forelesninger.
Det blir forventet at studenten gjennomfører egentrening mellom de ulike undervisningsukene.
Vurderingsformene vil være skriftlig skoleeksamen, muntlig eksamen, hjemmeeksamen og praktisk metodisk eksamen.

 

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Vidare studium

Årsstudiet i idrett kan inngå i bachelorgrad i praktisk teologi og ledelse, eller som frie studiepoeng i andre bachelorgrader både ved NLA Høgskolen og annen utdanningsinstitusjon.

Tilbys ved:

  • NLA Høgskolen Bergen

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

46.40 (primær)
47.80 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

254185

Lignende utdanninger