× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Grunnskolelærerutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Grunnskolelæreren er en viktig kunnskapsformidler, rollemodell og motivator for elevene. Forståelse for barn og unges utvikling og læring er derfor avgjørende for å bli en god grunnskolelærer. Som lærerstudent ved NLA får du forelesere som tar dette på alvor. NLA Høgskolen tilbyr grunnskolelærerutdanning både i Oslo og på Breistein i Bergen.

Studienivå

Profesjonsstudium

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Som grunnskolelærer vil du oppleve en variert, spennende og hektisk hverdag. Din evne til å være kreativ, fleksibel og til å løse utfordringer vil være viktig. Gjennom utdanningen vil du få den faglige tyngden og praktiske erfaringen du trenger for å gå inn i denne viktige jobben. Ved NLA Høgskolen får du et faglig sterkt undervisningsmiljø hvor praksis og egen utvikling står sentralt. I løpet av studietiden får du hele 23 uker praksis i grunnskolen, enten i Norge eller utlandet.

Utdanningen er femårig med integrert mastergrad. Du velger om du vil undervise på 1.-7. trinn eller 5.-10. trinn allerede når du søker gjennom Samordna opptak. Du velger masterfag og undervisningsfag etter oppstart i utdanningen.

Behovet for kvalifiserte lærere er stort i Norge, og med denne utdanningen har du muligheter for jobb over hele landet.

Studiets oppbygging

Grunnskolelærer 1-7

Du får kompetanse til å undervise på småskole- og mellomtrinnet i grunnskolen. Begynneropplæring blir vektlagt. Du kan velge mastergrad i KRLE, norsk eller profesjonsrettet pedagogikk.

Norsk og matematikk er obligatorisk med 30 studiepoeng hver. I tillegg velger du andre undervisningsfag. I Oslo tilbyr vi KRLE, musikk, naturfag, og vil på sikt tilby engelsk. I Bergen tilbys i tillegg kunst og håndverk. Hvilke fag man kan velge avhenger av hvilket mastergradsfag man velger.

 

Grunnskolelærer 5-10

Du blir kvalifisert til å undervise på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen. Du kan velge mastergrad i KRLE, matematikk, samfunnsfag eller profesjonsrettet pedagogikk.

I tillegg velger du to til tre undervisningsfag. Du må velge enten norsk eller matematikk 60 studiepoeng. I tillegg tilbys KRLE, naturfag, samfunnsfag, musikk og kroppsøving og vi vil på sikt tilby engelsk.

Undervisningsopplegg

Forelesninger, seminarer, arbeid i gruppe, veiledet praksis, og personlig veiledning gjennom studiet.

Opptakskrav

I grunnskolelærerstudiet er generell studiekompetanse opptaksvilkår. I tillegg stilles det krav om minimum 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter på minst 3 i norsk og minst 4 matematikk.  For søkere som har gjennomsnittskarakter mellom 3 og 4 i matematikk, tilbys fire ukers forkurs sommeren før studiestart. Studenter må framvise politattest.

Informasjon om opptak

Opptak gjennom Samordna Opptak

Vidare studium

Når du har fullført mastergraden i grunnskolelærer kan du være kvalifisert til opptak på relevante doktorgradsprogrammer.

Karrierevegar

 

Behovet for kvalifiserte lærere er stort i Norge, og med denne utdanningen har du muligheter for jobb over hele landet, enten du velger 1.-7. trinn eller 5.-10- trinn. Enkelte fag gir også undervisningskompetanse på flere trinn utover spesialiseringen.
Personer med pedagogisk kompetanse er i tillegg etterspurt i alle yrker der det er snakk om opplæring, eller der kontakt med barn og unge er viktig.

Utveksling

Muligheter både for utveksling og utenlandspraksis.

Kvalifikasjon/tittel

Grunnskolelærer

Tilbys ved:

 • NLA Høgskolen Bergen
 • NLA Høgskolen Staffeldtsgate

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  90

  Søknadskode (SO)

  254660
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  50

  Søknadskode (SO)

  254550
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  35

  Søknadskode (SO)

  254547
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  75

  Søknadskode (SO)

  254651