× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Ex.phil favoritt ikon

Universitet og høgskole
Innføringsstudiene er obligatorisk i mange bachelorgrader og studiet fra NLA Høgskolen er godkjent som del av graden ved universitet og høgskoler i Norge. Ex.phil. kan tas som en del av noen årsstudium, eller senere i studiene.

Studienivå

Årseining og kortare

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. august 2020

Studiepoeng

10

Semester

1

Om studiet

Hvilke muligheter har vi til sann erkjennelse? Hva er forutsetningene for et godt liv og et godt samfunn? Innføringsstudiene ved NLA Høgskolen vil gi deg refleksjoner og tanker rundt viktige problemstillinger og du får en innføring i normer for redelig og fruktbar forskning. Dette gir deg et godt grunnlag for dine videre studier, oppgaveskriving og forskning både på bachelor- og mastergradsnivå

Examen philosphicum består av filosofihistorie og logikk. Studiet gir deg kjennskap til et utvalg tenkere, deres forståelse av virkeligheten og menneskets erkjennelsesmuligheter og deres tanker om grunnlaget for et godt liv og samfunn. Du får innsyn i grunntrekk og viktige problemstillinger fra vitenskapens historie. I logikken får du innsikt i språkteori og argumentasjonslære.

Studiets oppbygging

Examen philosophicum gir deg kjennskap til et utvalg tenkere, deres forståelse av virkeligheten og menneskets erkjennelsesmuligheter, og deres tanker om forutsetninger for et godt liv og samfunn. Du får innsyn i grunntrekk og viktige problemstillinger fra vitenskapens historie og i grunnelementer i språkteori, logikk og argumentasjonsteori. 

 

Undervisningsopplegg

Undervisningen gis i form av fellesforelesninger. Undervisningen er lagt opp som et første møte med akademiske studier.

Opptakskrav

Det kreves generell studiekompetanse for å tas opp på innføringsstudiet.

Informasjon om opptak

Oppstart både i vårsemesteret og høstsemesteret. Søknad via Søknadsweb direkte til NLA Høgskolen, innen 15. april for høstsemesteret og innen 15. novemeber for vårsemesteret.

Tilbys ved:

  • NLA Høgskolen Bergen

Lignende utdanninger