× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Barnehagelærerutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Som barnehagelærer legger du til rette for omsorg, lek og læring. Din kunnskap, trygghet og kompetanse er grunnlaget for livslang læring.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Barnehagelærerutdanningen er en profesjonsbachelor, og kvalifiserer deg til å jobbe som pedagog og leder i barnehagen.

Tett oppfølging, profesjonsveiledning, inspirerende lærere og gode utearealer kjennetegner vår barnehagelærerutdanning.

Vårt inkluderende studiemiljø gir gode rammer for din utvikling mot en yrkeskarriere.

Studiets oppbygging

Arbeidsformene i utdanningen er basisgrupper, seminarer og forelesninger. Der vil det bli jobbet med yrkesnære problemstillinger med ulike temaer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Politiattest må framvises ved studiestart.

Informasjon om opptak

Søk via Samordna opptak

Læringsutbytte

Du får kunnskap om barns utvikling, leder- og veiledningskompetanse og estetisk kompetanse. Gjennom studiet vil du lære å tilrettelegge for omsorg, lek, utforsking og læring i barnehagen.

Vidare studium

Master i pedagogikk.  Det finnes mange videreutdanningsmuligheter innen ledelse, pedagogikk, og ulike fag som musikk, kunst og håndverk og mer.

Karrierevegar

Som barnehagelærer kan du arbeide som pedagog, pedagogisk leder eller styrer i en barnehage.

Utveksling

Mulighet for fire uker praksis i utlandet.

Kvalifikasjon/tittel

Barnehagelærer

Tilbys ved:

  • NLA Høgskolen Bergen

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

77

Søknadskode (SO)

254130