× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk favoritt ikon

Universitet og høgskole
Pedagogikk er vitenskapen om oppdragelse og undervisning. Pedagogikkstudiet ved NLA Høgskolen gir anledning til fordypning i pedagogiske grunnlagsspørsmål innen spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk. Studiet gir deg grunnlag for å forstå samfunnet, andre mennesker og deg selv.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Pedagogikkstudiet legger vekt på å presentere og drøfte både pedagogisk-etiske spørsmål, pedagogikk som praksis, og pedagogikk som vitenskapelig disiplin.

Disse aspektene representerer både personlige, mellommenneskelige og samfunnsmessige utfordringer for studentene, og det er derfor net uttalt mål at studiet skal bidra til sensitivitet for pedagogiske spørsmål, økt selvinnsikt og selvforståelse.

Studiets oppbygging

Det er to bachelorstudier i pedagogikk. Begge omfatter en obligatorisk bacheloroppgave på 15 studiepoeng.

Arbeidsformer på bachelorstudiet er forelesninger, gruppearbeid og kollokviegrupper. Noen emner har obligatoriske arbeidskrav. Det anbefales at du deltar aktivt i innføringsuken. Tre dagers obligatorisk tverrfaglig kurs for førsteårs-studenter.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Informasjon om opptak

Søk via Samordna opptak

Læringsutbytte

Studiet skal utfordre studentene til å reflektere over utviklingstrekk ved vårt flerkulturelle samfunn og forholdene for ulike sårbare grupper, de verdier og tradisjoner vi bør bygge på og føre videre, og de spesifikke oppgaver og utfordringer som pedagogiske institusjoner står overfor i denne sammenhengen.

Karrierevegar

Personalarbeid i ulike organisasjoner, rådgiver, leder eller andre stillinger i organisasjoner eller i næringslivet.

Rådgiver eller lederstillinger i PPT, skole eller barnehage.

Miljøarbeider, rådgiver, leder i organisasjoner, forsikringsselskap eller næringslivet for øvrig.

Stillinger knyttet til pedagogisk utviklingsarbeid i skole eller barnehage.

Stilling på høyskole, universitet, direktorat eller departement.

Tilbys ved:

  • NLA Høgskolen Bergen

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
39.8 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

254853

Lignende utdanninger