× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i økonomi og administrasjon favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiet gir deg en bred forståelse for hvordan økonomi fungerer i samfunnet slik at du kan bruke dette til å bidra til nyskapning og utvikling

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Inspirert av arven til Hans Nielsen Hauge, får du en bred faglig kompetanse innen økonomi, ledelse og administrasjon. Hensikten er å utruste deg til å bli en dyktig leder med god forståelse for entreprenørskap og innovasjon både i kommersielle og ideelle virksomheter. Dette skal bidra til å gi kunnskap om hvordan nyetablering og entreprenørskap kan stimuleres i både velutviklede og underutviklede markeder. Studiet har nær kobling til arbeidslivet, og henter inn høyt kvalifiserte forelesere fra næringsliv, organisasjoner og andre høyt verdsatte høgskoler og universiteter i Norge og utland.

Studiets oppbygging

Etikk og forretningsetikk er sentrale temaer som går igjen i alle fagene gjennom hele bachelorgraden. Emnet identitet og danning skal bidra til at du får arbeide aktivt med etiske utfordringer i alle de økonomiske og administrative fagene. Du vil bli tildelt en mentor som skal følge deg i studieløpet, som skal bidra til egenutvikling og innblikk i næringslivet. Det avsluttende året vil blant annet bestå av en praksisperiode, der du skal løse aktuelle utfordringer knyttet til innovasjonsprosesser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Informasjon om opptak

Opptak gjennom Samordna Opptak.

Læringsutbytte

 

 

Vidare studium

Programmet kvalifiserer for mastergradsstudier i økonomi og administrasjon (siviløkonomstudiet). Det vil også kvalifisere til en rekke andre masterstudier ved nasjonale og internasjonale institusjoner.

Karrierevegar

Ulike typer stillinger innen næringsliv, organisasjonsliv og offentlig sektor.

Tilbys ved:

  • NLA Høgskolen Staffeldtsgate

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

38.10 (primær)
43.00 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

254470