× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i musikk, menighet og ledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vår bachelor i musikk, menighet og ledelse er et tilbud til deg som ønsker å kombinere musikk og emner i teologi- og ledelsesfag. Musikkstudiene på NLA Høgskolen Staffeldtsgate er kjent både som en solid utdanning i menighetsmusikk og som springbrett til en musikkarriere.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

1. februar 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

NLA Høgskolen Staffeldtsgate er kjent for å utdanne bevisste og dyktige musikere, og skolen samarbeider med profilerte musikere, menigheter og organisasjoner. Bachelor i musikk, menighet og ledelse er en unik kombinasjon mellom utøvende musikk, praktisk-teologiske emner og religionspedagogikk.
 
Kombinasjonen av fagområder og praksis gjør det til et enestående utøvende studium. Det tilbys et påbygningsår som gjør at du får en musikkutdanning tilsvarende bachelor i utøvende musikk med fordypning i rytmisk eller klassisk. Påbygningsåret legger også til rette for at du som ønsker å ha orgel som hovedinstrument kan bli kantor. 

Studiets oppbygging

Utdanningen kjennetegnes av stor bredde i musikalsk uttrykk og form. Det gis undervisning på mange ulike hovedinstrumenter og studiet vektlegger samspill. Hovedfokuset på studiet er rytmisk musikk, men det er også mulighet for å få undervisning på klassisk hovedinstrument. 

Praksis er integrert i studiet, slik at faglige ferdigheter utvikles sammen med personlige ferdigheter. I studiet har du mulighet for å være med på en tidagers studietur til USA med besøk i ulike menigheter, musikkstudioer, på universiteter, og mye mer.

Undervisningsopplegg

Forelesning, mindre grupper, integrert praksis og individualundervisning

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Opptaksprøve.

Informasjon om opptak

Lokalt opptak. Opptaksprøve. Søknadsfrist 1. februar. Suppleringsopptak kan bli aktuelt. Se studiets hjemmeside.

Læringsutbytte

Undervisningen tar sikte på å gjøre deg til en allsidig musiker gjennom teoretisk tyngde, verktøy for arrangering, og innblikk i musikkhistorien.

Det vil også bli undervist i både praktiske og teoretiske emner innen ledelse og teologi som knyttes til musikk på en spennende måte.

Vidare studium

Studiet gir mulighet for opptak til enkelte mastergradsstudier i musikk,
og avhengig av valgfag til Master in Theology and Ministry.

Karrierevegar

Studiet gir kompetanse til å jobbe som musiker, menighetsmusiker eller musikkleder, menighetspedagog og trosopplærer i organisasjons-/menighetssammenheng.

Studiet gir også kompetanse til å jobbe som leder i barne- og ungdomsarbeid og arbeid innen frivillige og humanitære organisasjoner.

Utveksling

Ta deler av studiet i utlandet.

Kvalifikasjon/tittel

Menighetsmusiker, yrkesmusiker, musiker

Tilbys ved:

  • NLA Høgskolen Staffeldtsgate