× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i innovasjon og ledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vår bachelor i innovasjon og ledelse passer for deg som ønsker å bidra til nyskapning, endring og utvikling i organisasjoner. Samfunnet står overfor store etiske utfordringer, der man som leder må ta vanskelige valg. Vil du ha et bevisst ståsted i arbeids- og næringsliv med klare verdier, er dette studiet for deg.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Studiets oppbygging

Etikk og foretaksetikk er sentrale temaer som går igjen i alle fag gjennom hele bachelorgraden. Emnet identitet og danning skal bidra til at du får arbeide aktivt med dette. Her får du veiledning til å avklare egne mål, verdier og selvforståelse gjennom hele studieløpet.

I tillegg til praksis, vil ledelses-relaterte temaer gå igjen i mange av emnene i studiet. Emneserien identitet og danning vil i stor grad utruste deg som fremtidig leder, i samarbeid med den personlige mentoren du får underveis i studieløpet.

Praksisemnene utfordrer til å bruke teoriene til å løse aktuelle utfordringer knyttet til innovasjon og entreprenørskap i arbeidslivet. Studiet har nær kobling til arbeidslivet og henter inn høyt kvalifiserte forelesere både fra næringslivet, frivillige organisasjoner og andre universiteter og høgskoler i Norge og utlandet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Informasjon om opptak

Søknad gjennom Samordna opptak.

Læringsutbytte

Du får du en bred faglig kompetanse innen økonomi, ledelse og innovasjon.

Hensikten er å utruste deg til å kunne drive med entreprenørskap og innovasjon både i kommersielle og ideelle virksomheter. Dette skal bidra til å gi kunnskap om hvordan entreprenørskap kan stimuleres i både velutviklede og underutviklede markeder. 

Vidare studium

Gjennomført bachelorgrad i innovasjon og ledelse ved NLA Høgskolen kvalifiserer for å søke opptak til masterprogram med fokus på innovasjon og ledelse ved nasjonale og internasjonale institusjoner.

Karrierevegar

Etter endt bachelor kan du få jobb i ulike type stillinger innen næringsliv, organisasjonsliv og offentlig sektor.

Utveksling

Mulighet for utvekslingsstudier i USA

Tilbys ved:

  • NLA Høgskolen Staffeldtsgate

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

38.50 (primær)
42.20 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

254895