× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bedriftsøkonomstudiet favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Nettstudium

Studiepoeng

60

Om studiet

Bedriftsøkonomistudiet gir deg en grundig innføring i økonomi, administrasjon og ledelse på høyskolenivå, med mulighet til å studere videre frem mot Bachelor i administrasjon og ledelse og Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsførere.

Bedriftsøkonomistudiet er offentlig godkjent, og du kan søke om å få det innpasset i grader ved andre høyskoler og universiteter.

Bedriftsøkonomstudiet består av totalt 8 emner (8 emner á 7,5 stp)

Undervisningsopplegg

Gjennomføringen av kurset er basert på arbeid med fagstoff, veiledningstekster, øvingsoppgaver og innsending av obligatoriske oppgaver.

Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at det er lett å forstå hva du skal gjøre til enhver tid.

Du har gjennom hele kurset tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og kommenterer innsendingsoppgavene dine.

I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Læringsutbytte

I dette studiet skal du tilegne deg grunnleggende kompetanse i økonomi, administrasjon og ledelse.

Karrierevegar

Bedriftsøkonomstudiet gir rett til å benytte tittelen Bedriftsøkonom. Det vil si at du kan jobbe med økonomisk-administrative oppgaver. Du kan også kombinere dette studiet med andre utdanninger og få et større faglig grunnlag for å jobbe som mellomleder og leder i ulike bedrifter og organisasjoner.

     

    Kvalifikasjon/tittel

    Bedriftsøkonomstudiet gir rett til å benytte tittelen Bedriftsøkonom.