× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Innføring i opplevelsesøkonomi og opplevelsesdesign favoritt ikon

Annen utdanning

Studienivå

Fagskole

Organisering

  • Nettstudium

Om utdanninga

I opplevelsesøkonomien flyttes oppmerksomheten fra produkt og serviceleveranse over til kundens opplevelse som det verdiskapende element. Opplevelser produseres av bedrifter og institusjoner som er knyttet til blant annet reiseliv, kultur, kunst, natur, sport, design, events, m.m. Opplevelsesøkonomien handler om de prosesser og produkter som skaper opplevelser og identitet for kunden. Den handler om de bransjer som har opplevelser som primærprodukt. Men den handler også om de bransjer som integrerer opplevelser i produkter og serviceytelser for å oppnå en kreativ produktdifferensiering og merverdi.

Kurset gir en innføring i faget opplevelsesdesign, samt en grunnleggende forståelse av hvilke forretningsmuligheter opplevelsesøkonomien åpner for.

Studiets oppbygning

Kurset går over 2 dager med 6-timers samlinger per kursdag. Kursholder er Unni Myklevoll / Nordland Fagskole.

Kursdatoer:

- Runde 2: 13. og 14. august

- Runde 3: 24. og 27. august

- Runde 4: 6. og 7. oktober

- Runde 5: 29. og 30. oktober