× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Psykisk helsearbeid og rusarbeid favoritt ikon

Fagskole
Fordyp deg i psykisk helse- og rusarbeid gjennom teori, praksis og ikke minst kompetansedeling mellom studentene.

Varighet

2 år

Studietempo

Deltid

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Psykisk helsearbeid og rusarbeid er fagområder som ofte overlapper hverandre. Sammensatte lidelser som ROP-lidelser (rus og psykiatri samtidig) blir stadig vanligere og betegnes som en særskilt faglig utfordring. Utdanningen vil gjøre studenten i stand til å møte brukerne med en helhetlig forståelse av brukerens livssituasjon og lidelser.

Studiet fokuserer på forebygging, behandling og rehabilitering av ROP-lidelser hos mennesker i alle aldre og situasjoner. Kunnskap om brukergruppene, relasjonsarbeid (mot bruker og pårørende), miljøarbeid og omsorg er viktige elementer i utdanningen.

Fagskoleutdanningen ved Lukas Fagskole er godkjent av NOKUT. Studentene betaler en semesteravgift på kr 600,-