× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fysisk aktivitet og kulturarbeid favoritt ikon

Fagskole
Økt kunnskap om hverdagsmestring og kreativitet i omsorgen. Arbeidsplassen blir læringsarenaen.

Varighet

2 år

Studietempo

Deltid

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Lukas Fagskoles mål med fysisk aktivitet og kulturarbeid er å styrke helsearbeidernes faglige kompetanse slik at de blir bedre rustet til å stimulere til kreativitet, livsglede og mestringsfølelse i møte med brukerne.

Mange brukere av helse- og omsorgstjenester savner mer innhold og mening i hverdagen. Studiets fokus på livsglede og mestringstro gjennom aktiviteter møter dette savnet.

Fagskoleutdanningen ved Lukas Fagskole er godkjent av NOKUT.