× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Barn med særskilte behov favoritt ikon

Fagskole
Studiet gjør studenten i stand til å møte barn og unge med særskilte behov og deres familier, hvor læring og mestring er sentralt.

Varighet

2 år

Studietempo

Deltid

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp så tidlig som mulig. Studiet fokuserer på kunnskap om spesialpedagogikk og tiltak inn mot barn og unge og deres læring. Utdanningen vil gjøre studenten i stand til å møte barn og unge med særskilte behov og deres familier hvor læring og mestring er sentralt.