× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Veiledning helse og omsorg, deltid favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Helse med hovedfokus på veiledning i helse- og sosialsektoren.

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen i veiledning gir deg opplæring i pedagogikk og veiledningsteori, gruppeprosesser og samarbeid, kommunikasjon og veiledningsferdigheter. 

Fordypningen gir deg kompetanse innen veiledning til bruker, pårørende, elever og kollegaer.

Utdanningen kvalifiserer til stillinger i helse- og sosialsektoren for veiledning av bruker, pårørende, elever, lærlinger og medarbeidere.

Opptakskrav

 Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  • søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på vigo.no For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.
Mer om fagskole og opptak på www.fagskoleopptak.no