× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i markedsføringsledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole
Master i markedsføringsledelse gir deg dybdekunnskap om fremtidens forbrukere og forbereder deg på krevende lederutfordringer i arbeidslivet.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Med en Master i markedsføringsledelse får du faglig tyngde og inngående innsikt i hvordan trender og teknologi endrer verdenen vi lever i og markedene vi handler i. Studiet er forankret i det som er markedsførerens unike bidrag i organisasjonen – kunnskap om forbrukeren og markedet.

Få dybdekunnskap om fremtidens forbrukere

Master i markedsføringsledelse kombinerer det siste fra forskningsfronten med dagsaktuelle problemstillinger fra næringslivet. Den unike kombinasjonen av faglig tyngde og praktisk relevans gjør deg godt rustet til å ta fatt på krevende lederutfordringer når du kommer ut i arbeidslivet.

Et praktisk studium

Gjennom praktiske oppgaver får du ferdighetene som gjør deg i stand til å omsette innsikt til virkningsfull markedsføring, der eksemplene i stor grad er hentet fra norske forhold.

Bransjenærhet

En helhetlig forståelse sikres gjennom fag som psykologi, antropologi, sosiologi, økonomi og historie. Vi trekker også inn ledende bedrifter i undervisningen. Det gjør at kunnskapen du tilegner deg er dagsaktuell og tett opp til beste praksis i næringslivet. Slik danner du et solid grunnlag for framtidige lederposisjoner og blir attraktiv for mange typer jobber. Og slik får du dybdeforståelse for hvordan du kan utnytte mulighetene i den nye økonomien.

Om du er særlig interessert i forskning, vil mastergraden kvalifisere til videre PhD-studier.

Undervisningsopplegg

Som mastergradsstudent vil du møte en annen studiehverdag enn den du har hatt som bachelorstudent. Du vil oppleve at det stilles høyere akademiske krav, og at arbeidsmengden øker. En mer krevende studiehverdag reflekterer at du som mastergradsstudent skal bli ekspert på ditt fagfelt.

Mens bachelorgraden la et solid og bredt grunnlag, er hensikten med mastergraden å gi deg en faglig fordypning på høyt faglig nivå. Dette krever mer av deg og din arbeidsinnsats, men vil samtidig forberede deg til lederposisjoner i framtiden.

Mastergradsstudentenes hverdag

Master i markedsføringsledelse har få studenter i hver klasse. Dette gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere, men det krever også at samtlige studenter bidrar, er aktive og møter opp til forelesning.

Mye av læringen på et masterstudium oppnår man gjennom å utfordre seg selv og å bryne seg på sine medstudenter med ulike bakgrunner og erfaringer. Dette gjør studiet både spennende og krevende.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du oppfylle følgende krav:

  • Karaktersnitt fra bachelorgraden din er minimum 3,0 (C)

I tillegg må du ha;

  • 7,5 studiepoeng i metodefag
  • 7,5 studiepoeng i økonomifag
  • og 15 studiepoeng i markedsfag.

 

Læringsutbytte

En master i markedsføringsledelse gir deg spisskompetanse i markedsføring og merkevareledelse. Masterstudiet vektlegger i tillegg historisk innsikt og samfunnsforståelse – kunnskap som er avgjørende for at man skal forstå endringer i den globale økonomien og tilhørende utfordringer for markeder, produkter og tjenester. Dette gir deg en unik fagkombinasjon på høyt akademisk nivå.

En mastergrad med tre hovedtemaer

Master i markedsføringsledelse er delt inn i tre hovedtemaer:

  • Metoder for innsikt
  • Forbruker- og markedskunnskap
  • Markedsføringsstrategier

Praktiske caser fra anerkjente foredragsholdere

Underveis i studiet vil du møte flere av Norges mest anerkjente fageksperter og forskere. Praktiske oppgaver og casestudier er ofte hentet fra næringslivet, slik at du skal stå best mulig rustet for de utfordringer du senere vil møte i yrkeslivet.

Solid markedsføringskunnskap, praktisk trening fra caseoppgaver og øvelser og innsikt i oppdatert forskning fra fagfeltet vil gi deg en utdanning som gjør deg klar for stillinger i ledende markedsføringsmiljøer.

Karrierevegar

En Master i markedsføringsledelse gir deg spisskompetanse i markedsføring og merkevareledelse.

Masterstudiet vektlegger i tillegg historisk innsikt og samfunnsforståelse – kunnskap som er avgjørende for at man skal forstå endringer i den globale økonomien og tilhørende utfordringer for markeder, produkter og tjenester. Dette gir deg en unik fagkombinasjon på høyt akademisk nivå.

Studiet gir deg praktiske ferdigheter og en akademisk spisskompetanse som gjør deg attraktiv for markedsavdelinger, kommunikasjonsavdelinger, mediehus og byråer, i så vel privat som offentlig sektor. Samtidig vil du etter mastergraden være kvalifisert for doktorgradsstudier innen markedsføring.

Dine analytiske evner vil også bli utviklet og forbedret gjennom caseløsninger, gruppearbeid og metodefag. Kombinert med vår dyrking av kritisk, selvstendig tenkning gir dette gode muligheter for en karriere innen ledelse, konsulentvirksomhet og andre analytiske stillinger.

En mastergradsutdanning er krevende, men etter endt utdanning vil du erfare en betydelig utvikling – både profesjonelt og personlig – som vil være av stor verdi i ditt kommende arbeidsliv.

Utveksling

Master i markedsføringsledelse har du muligheten til å søke om utveksling hos følgende studiesteder i utlandet:

England

  • University of Hertfordshire, Hatfield

Tilbys ved:

  • Høyskolen Kristiania Oslo

Lignende utdanninger