× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master of Applied Computer Science with Specialization in Software Integration favoritt ikon

Universitet og høgskole
Med en Master of Applied Computer Science with Specialization in Software Integration vil du få innsikt og kompetanse i hvordan du knytter teknologiske muligheter innen IT opp mot næringslivets behov.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Du vil med utgangspunkt i reelle problemstillinger fra bransjen utvikle løsninger og fremme din refleksjon om hvordan anvendt informatikk kan bidra til å løse utfordringer og bygge bro mellom teknologi, industri og samfunn.

Med Master of Applied Computer Science – Software Integration vil du opparbeide deg avansert kunnskap innen feltene IT-arkitektur, integrasjon, utvikling og moderne informasjonssystemer, med fokus på teorier, forskningsspørsmål, forskningsmetode og profesjonelle standarder.

 

 

Undervisningsopplegg

Tett kobling mot industri, med blant annet utplassering og masteroppgave i samarbeid med næringslivet hjelper deg å lykkes med dette.

Du jobber med tema som er helt i forkant innen fagfeltet. Masterprogrammet er forskningsbasert og det er aktive forskere og personer fra næringslivet som foreleser.

Læringsutbytte

I løpet av studiet får du en grundig innføring i:

 • Systemutvikling og anvendt informatikk
 • Big data
 • Informasjonsvisualisering
 • IT-arkitektur
 • Interaktiv bruk av teknologi
 • Prosjektledelse og smidig metode
 • Mobile løsninger
 • Internet of Things
 • Consulting and leadership
 • Forskningsmetoder

Du får en praktisk kompetanse innen:

 • Design av visuelle information dashboards basert på big data
 • Kunnskap og praktiske ferdigheter i utvikling av mobile løsninger, Internet of Things og moderne arkitektur
 • Kompetanse innen interaktiv teknologi og programvareintegrasjon

Det er sentralt å forstå hvordan IT kan bygge bro mellom forskning og industri, og du tilegner deg gode, anvendelige ferdigheter og forskningskompetanse for å forstå teknologi, innovasjon og software integrasjon.

Utveksling

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Tilbys ved:

 • Høyskolen Kristiania Oslo