× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i lyddesign favoritt ikon

Universitet og høgskole
Få en bransjenær lydutdanning for film- og TV-produksjon, dataspill og andre digitale kanaler.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Som student jobber du med ulike media som dataspill, fiksjonsfilm, dokumentar, transmedia, reklamefilm, dubbing, reality-TV med mer. Du får rom til å finne din egen kreative stemme, og deltar i reelle prosjekter både med medstudenter og bransjeaktører.

Du vil få mulighet til å bevege deg mellom kunst og marked og oppnå en bred og dynamisk kompetanse tilpasset et medielandskap i stadig endring.

Vi benytter samme tekniske utstyr og verktøy som benyttes i bransjen for øvrig, og du vil få opplæring i dette. Du blir veiledet av lærere med høy kompetanse og mange år i bransjen, og får en bred erfaring med lydarbeid i prosesser tilsvarende et profesjonelt yrkesliv.

Studiet er allment kjent i underholdnings- og kulturnæringen, og en betydelig andel av de som arbeider der i dag har tidligere studert hos oss.

Undervisningsopplegg

Blant våre mange fasiliteter har du tilgang til seks lydstudioer og en egen miksekino. Vi gir deg et verdifullt nettverk med kommende kolleger og arbeidsgivere, et kreativt og dedikert studiemiljø, og du knytter kontakter med fremtidige samarbeidspartnere innen kunst, kommunikasjon og teknologi.

Vi gjør oppmerksom på at studiene til tider er svært arbeidskrevende, og at det også må påregnes noe arbeid på kveldstid og i helger. Har du en alminnelig god forståelse for data og matematikk, vil dette være en fordel for deg som student.

I utdanningens femte semester skal du ut i praksis. Nå får du møte praktisk arbeid i relevante audiovisuelle produksjonsmiljøer, lære mer om fagfeltet og knytte kontakter i bransjen.

Tidligere studenter har hatt praksis i NRK, Uhørt, Storyline, Universal Sound, NEP Norway, og BTI Norge.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/ svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Sammen med søknaden din skal du levere en opptaksprøve. Se opptaksprøven og vurderingskriteriene for opptak her.

NB! Generell studiekompetanse er det normale kravet for opptak, men ved dette programmet kan unntak gis for søkere som tilfredsstiller spesielle faglige krav. Ta kontakt med opptak [at] kristiania [dot] no om du vil vite mer.

Læringsutbytte

Bachelor i lyddesign er en kunstfaglig utdannelse som gir deg et solid grunnlag innen mange forskjellige former for lydproduksjon. 

Som student vil du jobbe med ulike media som:

 • Film
 • TV-produksjon
 • Dataspill
 • Podkast
 • Reklame
 • Dubbing, med mer 

Du får rom til å finne din egen kreative stemme, og deltar i reelle prosjekter sammen med dine medstudenter.

Studiet er allment kjent i underholdnings- og kulturnæringen, og en betydelig andel av de som arbeider der i dag har tidligere studert hos oss.

Vi benytter samme tekniske utstyr og verktøy som benyttes i bransjen forøvrig, og du vil få en grundig opplæring i dette. Du blir veiledet av lærere med høy kompetanse og mange år i bransjen, og får en bred erfaring med lydarbeid i prosesser tilsvarende et profesjonelt yrkesliv.

Vidare studium

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Karrierevegar

Utdanningen er relevant for arbeid innen:

 • Film- og tv-produksjon
 • Dataspill
 • Podcast
 • Teater
 • Radio
 • Diverse andre digitale plattformer

Bachelor i lyddesign er fritatt for kravet om GSK ( generell studiekompetanse). Opptak til studiet avgjøres gjennom opptaksprøve og intervju.

Det er relevant for videre studier på masternivå innen film, tv, spill, og andre digitale medier, og kan også kombineres med andre studietilbud for å danne relevante fagkombinasjoner.

Ved endt studietid vil du være rustet til å delta i profesjonelle lydproduksjoner fra dag én, og du vil ha en allsidig portefølje å vise frem til arbeidsgivere. 

Tilbys ved:

 • Høyskolen Kristiania Oslo

Lignende utdanninger