× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i informasjonsteknologi - intelligente systemer favoritt ikon

Universitet og høgskole
En fordypning i intelligente systemer gir deg kunnskaper og ferdigheter om maskin til maskinteknologi. Du lærer å planlegge, designe og implementere prosjekter innen smarte systemer og tingenes internett.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Som student ved intelligente systemer får du kunnskap og ferdigheter innen et nytt og sterkt voksende fagområde for IT. Du lærer om tingenes internett, mobile løsninger, hvordan maskiner effektivt kan kommunisere med hverandre og hvordan de kan settes opp til å sanse omverdenen.

Hensikten med intelligente systemer er å automatisere, forenkle og se sammenhenger i gjøremål innen forbrukerteknologi og områder som mobil-betaling, helse, trafikk, sikkerhet og overvåkning. Først bygger du utstyret du skal jobbe med. Så lærer du deg å programmere det. Deretter lærer du opp programvaren til å lære selv.

Hva lærer du?

Du får prototype og utvikle spennende løsninger, blant annet innen sensornettverk og big data, med de samme verktøyene som benyttes i IT-bransjen.

Studieprogrammet passer for deg som er analytisk, teknisk anlagt og nysgjerrig på det siste innen moderne teknologi. Du vil benytte varierte arbeidsformer for å løse utfordringer innen programmering, systemdesign og prosjektgjennomføring.

Du får en grundig innføring i:

  • Tingenes internett
  • Data science
  • Maskinlæring
  • Programmering: Java, C og C++

Undervisningsopplegg

Forelesninger, presentasjoner, workshops og øvinger brukes for å introdusere nye begreper og sammenhenger, samt innøve ferdigheter og forståelse. Arbeid med fagstoff foregår både individuelt og i gruppe, med vekt på samhandling for å oppnå et godt læringsutbytte. Studiet har prosjektarbeid alle semestre for å i praksis anvende ferdigheter og forståelse til å løse mer komplekse problemstillinger.

I andre og tredje studieår er problemstillingene sterkt knyttet til studieprogrammets egenart. Studiet avsluttes med et hovedprosjekt i bedrift, hvor studentene vil anvende alle sine kompetanser opparbeidet gjennom studiet for å løse et problem/oppgave som har verdi for oppdragsgiver.

Etter det andre året kan du også søke om å ta en industribachelor, der du får jobbe, tjene penger og starte karrieren din mens du utdanner deg. Les mer om vår industribachelor.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

  • Generell studiekompetanse
  • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/ svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
  • Realkompetanse

Og ha bestått matematikk R1 eller S1+ S2.

Har du ikke matematikk R1 eller S1+S2 kan du allikevel søke om betinget opptak.

Vidare studium

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

Karrierevegar

Med kompetansen fra Intelligente systemer er du høyaktuell for oppgaver relatert tingenes internet og mobile platformer. Du kan også ta rollen som mer generell utvikler innen Java, C#, C++ og C.

Du kan fylle et bredt spekter av roller i norsk og internasjonalt næringsliv. Aktuelle yrker er:

    •    IT konsulent

    •    Programmerer

    •    Systemutvikler

    •    Løsningsspesialist

Avdeling for Teknologi har felles første år, og det er muligheter for å bytte internt etter å ha fullført dette. Vi anbefaler derfor å sette opp flere alternativer på søknadsskjemaet.

Tilbys ved:

  • Høyskolen Kristiania Oslo