× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Videreutdanning i psykisk helsearbeid - deltid favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Høgare nivå

Studiepoeng

60

Om studiet

God psykisk helse er viktig for å leve et godt liv.
Videreutdanning i psykisk helsearbeid kvalifiserer helse - og
spesialarbeidere til kliniske stillinger innenfor
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 

Studiet gir deg tverrfaglig kunnskap innenfor psykisk
helsearbeid, og har en klinisk og praktisk tilnærming hvor
helse, lidelse, sykdom, funksjonshindringer og bedring er et
sentralt tema. Utdanningen fokuserer både på individ,
familie og samfunn.

Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer i
studiet, inkludert 10 ukers praksis.

Karrierevegar

Avhengig av fagbakgrunn og fordypning er du etter endt
studium kvalifisert til å arbeide som psykiatrisk sykepleier
eller psykisk helsearbeider. Studiet gir kunnskaper om
helsefremmende og forebyggende arbeid innenfor psykisk
helsearbeid, og du får kompetanse i å forebygge utvikling av
psykososiale lidelser i befolkningen. Du kan arbeide både i
kommunal helse- og sosialtjeneste og
spesialisthelsetjenesten.

Med fullført videreutdanning i psykisk helsearbeid kan du
søke direkte opptak til de siste 60 studiepoengene på Master
i psykisk helsearbeid, deltid.

Utveksling

Studentene har mulighet for å ta praksisperioden sin i
utlandet ved en av våre samarbeidsskoler, ved for eksempel
Litauen, Danmark og Indonesia. Delstudier i utlandet må
godkjennes på forhånd av internasjonal
koordinator og faglig ledelse.