× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Videreutdanning i operasjonssykepleie - deltid favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

1. august 2016

Studiepoeng

90

Om studiet

(Dette studiet er nyopprettet som deltidsstudium, og
justeringer kan forekomme. Merk deg at vedlagte emneplan
gjelder for heltid, og at denne vil endres til et studieløp
over tre år.)

Utøvelse av operasjonssykepleie forutsetter solide
naturvitenskapelige og operasjonssykepleiefaglige kunnskaper
så vel som praktiske ferdigheter og evne til å prioritere
tiltak i en hurtig skiftende hverdag.

Utdanningen gir deg kunnskap til å kunne yte faglig
forsvarlig operasjonssykepleie til pasienter som gjennomgår
kirurgiske undersøkelser og/ eller inngrep.

Studiet veksler mellom teoretiske og praktiske studier som
fordeler seg over alle tre semestre. De teoretiske studiene
forbereder deg til studiets praksisperioder. Størstedelen av
praksis vil være knyttet til direkte pasientsituasjoner med
akutt kritisk syke pasienter og deres pårørende.

I løpet av studietiden får du anledning til å hospitere i
praksis innen andre spesialfelt som er relatert til
operasjonssykepleiers funksjons- og ansvarsområde.

Du finner studiet søkbart under "vår 2020" på lokalt
søknadsweb.

Karrierevegar

Med denne videreutdanningen blir du spesialsykepleier i
operasjonssykepleie. Operasjonssykepleie er et spesialområde
innen sykepleie som krever kunnskap om, og forståelse for,
den akutt og /eller kritisk syke operasjonspasientens
situasjon og behov, samt inngående kjennskap til
operasjonstekniske prinsipper og kirurgiske undersøkelser og
behandling.

 

Operasjonssykepleierens hovedarbeidsområde er på sykehus hvor
pasienten har behov for operasjonssykepleie.

Operasjonssykepleieren har kompetanse til å utøve helhetlig
operasjonssykepleie i avdelinger hvor pasienter med sykdom
eller skade gjennomgår planlagt eller akutt kirurgisk
inngrep, behandling eller undersøkelse. Dette kan være i
operasjonsavdeling, kirurgiske poliklinikker,
legevakt/skadestue, sterilsentraler, katastrofeteam og krigs-
og katastrofeområder.


Klikk her for å søke dette
studiet

Utveksling

Har du lyst til å få et innblikk i hvordan de jobber med
operasjonssykepleie i andre land og hvordan de bruker de
ressursene de har? Hva med å ta praksis i utlandet? Under
studiet har du mulighet til å søke om å ta siste
fordypningspraksis på 4 uker ved høgskolens
samarbeidspartnere i Indonesia eller Island.

Grip sjansen og reis på  utveksling! Et utvekslingsopphold
gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og
karrieremessige fordeler.

Ta kontakt med  internasjonal koordinator på
ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!