× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (Elverum) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Om studiet

Utdanningen inngår i regjeringens mål om å styrke det
psykiske helsetilbudet til barn og unge. Studiet har fokus på
barn og unges psykososiale behov, rus og tidlig intervensjon
til risikoutsatte barn og unge, tverrfaglig samarbeid og tett
kontakt og samhandling mellom høgskolene og de tjenestene som
arbeider med barn og unge.

Formålet med utdanningen:

 • Utdanningen skal gi økt kompetanse til å styrke mestring
  og trivsel hos barn og unge i hjem, barnehage, skole, arbeid
  og fritid.
 • Utdanningen skal utvikle ferdigheter i å identifisere og
  intervenere i forhold til psykososiale belastningsfaktorer i
  nærmiljøet.
 • Utdanningen skal også gi kunnskap om nærmiljøets
  støttende funksjoner i forhold til barn og ungdoms psykiske
  helse og utvikle ferdigheter knyttet til å styrke barn og
  unges familie og sosiale nettverk.

Studiet fokuserer på barn og unge i alderen 0 – 23 år og
berører spørsmål knyttet til sped- og småbarn, barn i
skolealder, ungdom og unge voksne. Det er er praksisnært
med veiledning knyttet til egen praksis.

Studiet tilbys på to studiesteder - Elverum og 
Lillehammer

 

Studenters arbeidsgivere kan ha mulighet til å søke om
økonomisk støtte. Arbeidsgivere i kommuner- og fylkeskommuner
som har studenter ved denne videreutdanningen kan søke om
kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Fylkesmannen lokalt.
Målet for ordningen er å gi arbeidsgivere insentiv til lokal
kompetanseheving, samt legge til rette for at ansatte kan
gjennomføre videreutdanninger.

Det er viktig at arbeidsgiveren din tidlig på vårparten (og
før du får bekreftet studieplass) søker Fylkesmannen om
tilskudd gjennom tilskuddsordningen for kompetanse- og
innovasjon. Fylkesmannen lokalt lyser ut denne
tilskuddsordningen vinteren/tidlig på våren. Les mer om 
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskudd#s%C3%B8knadsbehandling

Karrierevegar

Høgskolen i innlandet (studiested Lillehammer) tilbyr
 Master i tverrfaglig arbeid med
barn, unge og familier
, hvor dette studiet
kan inngå med 60 studiepoeng.

Tilbys ved:

 • Elverum

Lignende utdanninger