× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Påbygging i regnskap og økonomirådgivning favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Om studiet

Påbygging i regnskap og økonomirådgivning gir studenter og
yrkesaktive mulighet til å komplettere sin utdannelse og øke
kompetansen innen regnskap, skatt og økonomirådgivning. I
regnskapsbransjen er det medarbeidere som mangler deler av
utdanningskravet som stilles for å kunne bli autorisert
regnskapsfører. 

Det legges vekt på samarbeid med regnskapsbransjen og
næringslivet for øvrig for å gjøre studiet relevant og
studentene attraktive i arbeidsmarkedet. Regnskapsbransjen er
i endring og har behov for ny og oppdatert kunnskap som vi
ønsker at våre studenter skal bidra med.

Dette studiet er et nett- og seminarbasert studium som går på
deltid over to år. Studiet tilbys i samarbeid med 
Studiesenteret.no. Les mer om dette
under "Praktisk informasjon" lenger ned på siden. Studiet
søkes på i høgskolens lokale opptak mellom 1. februar og
15. april (1. mars med realkompetanse). 

Hvis du allerede har fullført Bachelor i økonomi og
administrasjon eller relevant Mastergrad ved en norsk
høgskole eller universitet, vil Påbygging i regnskap og
økonomirådgivning gi deg de profileringsfagene du trenger for
å tilfredsstille utdanningskravet for autorisasjon som
regnskapsfører. 

Påbyggingsstudiet i regnskap og økonomirådgivning gir
studenter som har tatt både  Årsstudium i
bedriftsøkonomi
 og
Påbyggingsstudiet i ​økonomi og
administrasjon
, eller andre
økonomisk-administrative studier som oppfyller opptakskravet,
anledning til å komplettere utdanningen, og bygge videre
mot  Bachelor i regnskap og
økonomirådgivning
 og autorisasjon som
regnskapsfører.

Det er Finanstilsynet som foretar autorisasjon av
regnskapsførere. I tillegg til utdanningskravet stilles det
krav om godkjent praksis.

 

Viktig informasjon om emnet SREG350 Praktisk, regnskap,
skatt og rådgivning som går i 3. og 4.
semester: 
I henhold til emnebeskrivelse må det påregnes obligatorisk
frammøte på Høgskolen i Innlandet studiested Rena på enkelte
samlinger i dette emnet. Mer informasjon om dette vil dere få
ved oppstart av emnet i tredje semester.

Karrierevegar

Uteksaminerte kandidater vil være kvalifiserte til å arbeide
som regnskapsførere, i særlig grad i privat sektor, men også
i det offentlige. De vil ha en kompetanse som vil kunne
kvalifisere til ledere for økonomi- og regnskapsavdelinger i
både store og små bedrifter. Med den sterke basisen innen
regnskap, rettslære og skatterett som dette studiet gir, vil
kandidatene også kunne opptre som rådgivere på mange områder.

Uteksaminerte kandidater vil også være godt kvalifiserte for
andre stillinger innen økonomi og administrasjon.

Emnene i Påbygging i regnskap og økonomirådgivning kan
innpasses i gjeldende studieplan for Bachelor i regnskap og
økonomirådgivning
 ved Høgskolen i Innlandet.

Bachelor i regnskap og
økonomirådgivning
 tilfredsstiller, sammen med
godkjent praksis ihht. Finanstilsynets krav, kravet til å bli
autorisert regnskapsfører (jf. Regnskapsførerloven).

Kombinasjonen Bachelor i økonomi og administrasjon fra et
høgskole eller universitet i Norge sammen med Påbygging i
regnskap og økonomirådgivning tilfredsstiller også
utdanningskravet for autoriasjon av
regnskapsførere.  

Kandidater som fullfører Bachelor i regnskap og
økonomirådgivning
 vil kunne være kvalifiserte
for å begynne på økonomisk-administrative masterutdanninger i
Norge og i utlandet, blant annet Master i økonomi og ledelse
ved Høgskolen i Innlandet. Kombinasjonen Bachelor i regnskap og
økonomirådgivning
 og Master i økonomi og ledelse
gir grunnlag for sidetittelen Siviløkonom. Vær oppmerksom på
at det ved de ulike utdanningsinstitusjonene kan stilles
spesifikke krav til fagkombinasjoner og karakterer ved opptak
til masterutdanning.

Tilbys ved:

  • Annet studiested