× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Påbygging i økonomi og administrasjon - Studiesenteret favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Om studiet

Påbygging i økonomi og administrasjon er i hovedsak et tilbud
til deg som allerede har tatt  Årsstudium i
bedriftsøkonomi
 og som ønsker å bygge videre
på en økonomisk-administrativ utdanning. 

Studiet er tilrettelagt for deg som er i jobb. 

Påbygging i økonomi og administrasjon kan både innpasses
Bachelor i økonomi og
administrasjon
 og i  Bachelor i regnskap og
økonomirådgivning
. Studiet kan også sammen
med  Årsstudium i
bedriftsøkonomi 
 utgjøre fordypning i en
"fri" bachelorgrad. Les mer
om dette under "Veien videre" lenger ned på denne siden.

Karrierevegar

Du kan arbeide i økonomi- og stabsfunksjoner både i privat og
offentlig sektor. Sammen med annen relevant høyere utdanning
kan dette studiet gi et godt grunnlag for å arbeide med mer
kompliserte økonomi- og administrasjonsoppgaver, for eksempel
som saksbehandler, rådgiver eller mellomleder.

Påbygging i økonomi og administrasjon kan etter nærmere
regler, sammen med  Årsstudium i
bedriftsøkonomi
 og Påbygging i regnskap og
økonomirådgivning
, slås sammen til Bachelor i regnskap og
økonomirådgivning
ved Handelshøgskolen Innlandet -
Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Ta kontakt med
studieveileder for veiledning og informasjon om dette. 

Sammen med   Årsstudium i
bedriftsøkonomi
 (påbegynt i 2012 eller senere
ved Høgskolen i Innlandet) kan studiet
danne fordypning i en "fri" bachelorgrad.