× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Påbygging i økonomi og administrasjon - Studiesenteret favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Om studiet

Samfunnet og arbeidslivet endrer seg kontinuerlig. Dette
stiller stadig nye krav til kunnskapen som er nødvendig for å
løse gjeldende arbeidsoppgaver. Mange som er i jobb har ønske
og behov for kompetanseheving, derfor har vi tilrettelagt
studiet for nettopp deg som er i jobb. 

Påbygging i økonomi og administrasjon er i hovedsak et tilbud
til deg som allerede har tatt Årsstudium i bedriftsøkonomi
ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og
samfunnsfag, og som ønsker å bygge videre på en
økonomisk-administrativ utdanning.

Påbygging i økonomi og administrasjon kan både innpasses i
Bachelor i økonomi og
administrasjon
og i Bachelor i regnskap og
økonomirådgivning
. Studiet kan også sammen
med Årsstudium i bedriftsøkonomi utgjøre fordypning i en fri
bachelorgrad. Les mer om dette under "Veien videre" lenger
ned på denne siden".

Karrierevegar

Du kan arbeide i økonomi- og stabsfunksjoner både i privat og
offentlig sektor. Sammen med annen relevant høyere utdanning
kan dette studiet gi et godt grunnlag for å arbeide med mer
kompliserte økonomi- og administrasjonsoppgaver, for eksempel
som saksbehandler, rådgiver eller mellomleder.

Påbygging i økonomi og administrasjon kan etter nærmere
regler, sammen med Årsstudium i bedriftsøkonomi og
Påbygging i regnskapsførerfag / regnskap og
økonomirådgivning, slås sammen til Bachelor i regnskap
og økonomirådgivning ved Handelshøgskolen Innlandet -
Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Ta kontakt med
studieveileder for veiledning og informasjon om dette. 

Sammen med Årsstudium i bedriftsøkonomi
(påbegynt i 2012 eller senere ved Høgskolen i
Innlandet) kan studiet danne fordypning i en fri
bachelorgrad. For krav til innhold i en fri bachelorgrad,
se § 3-2, punkt c.