× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i psykisk helsearbeid favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Om studiet

Master i psykisk helsearbeid gir teoretisk og klinisk
fordypningskompetanse i psykisk helsearbeid. Studiet gir
innsikt i og forståelse for forhold som fremmer psykisk helse
for enkeltindivider, grupper og lokalsamfunn, og hvilke
faktorer som kan medvirke til psykisk uhelse, lidelse og
sykdom.

Studiets erfaringsbaserte karakter ivaretas ved at teoretiske
kunnskaper, praktiske ferdigheter og klinisk kompetanse
vektlegges. Det legges opp til varierte undervisnings-
og arbeidsformer. Det er ti ukers praksis (30t/uke) fordelt
på de to første årene, seks uker klinisk praksis første år og
fire uker prosjektpraksis andre år. Praksis tilrettelegges ut
fra tidligere praksis og kunnskapsnivå.

De to første studieårene (60 studiepoeng) tilsvarer
videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Karrierevegar

Utdanningen er rettet mot helse- og sosialarbeidere som
ønsker en faglig fordypning innen psykisk helsearbeid. Etter
fullført studium har du kompetanse til å inneha stillinger i
kommune- og spesialisthelsetjenesten som krever særlig
kunnskap om samspillet mellom somatiske og psykiske lidelser.
Master i psykisk helsearbeid kan også gi en plattform for
lederroller, undervisning eller forskning innen dette
fagområdet. 

Mastergrad kvalifiserer for videre studier på
doktorgradsnivå.

Utveksling

Har du lyst til å få et innblikk i hvordan de jobber med
psykiatri i andre land og hvordan de bruker de ressursene de
har? Hva med å ta praksis i utlandet? Under studiet i psykisk
helsearbeid har du mulighet til å ta seks ukers praksis i 2.
semester ved høgskolens samarbeidspartnere i Indonesia og
Namibia.

I Indonesia vil du bo og jobbe i Banda Aceh og ta praksis ved
psykiatrisk sykehus Rumah Sakit Jiwa. Du vil ikke kun få
arbeidserfaring helt utenom det vanlige, men vil også dele
kunnskapen din med indonesiske kolleger. 

I Namibia vil du jobbe i landets hovedstad, Windhoek, og ha
praksis ved psykiatrisk avdeling på Katutura State Hospital
eller Central Hospital.

Grip sjansen og reis på utveksling! Et utvekslingsopphold
gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og
karrieremessige fordeler.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt
studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!