× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i psykisk helsearbeid favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Om studiet

Master i psykisk helsearbeid gir teoretisk og klinisk
fordypningskompetanse i psykisk helsearbeid. Studiet gir
innsikt i og forståelse for forhold som fremmer psykisk helse
for enkeltindivider, grupper og lokalsamfunn, og hvilke
faktorer som kan medvirke til psykisk uhelse, lidelse og
sykdom.

Studiets erfaringsbaserte karakter ivaretas ved at teoretiske
kunnskaper, praktiske ferdigheter og klinisk kompetanse
vektlegges. Det legges opp til varierte undervisnings-
og arbeidsformer. Det er ti uker praksis (30t/uke) fordelt på
de to første årene, seks uker klinisk praksis første år og
fire uker prosjektpraksis andre år. Praksis tilrettelegges ut
fra tidligere praksis og kunnskapsnivå.

De to første studieårene (60 studiepoeng) tilsvarer
videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Karrierevegar

Utdanningen er rettet mot helse- og sosialarbeidere som
ønsker en faglig fordypning innen psykisk helsearbeid. Etter
fullført studium har du kompetanse til å inneha stillinger i
kommune- og spesialisthelsetjenesten som krever særlig
kunnskap om samspillet mellom somatiske og psykiske lidelser.
Master i psykisk helsearbeid kan også gi en plattform for
lederroller, undervisning eller forskning innen dette
fagområdet. 

Mastergrad kvalifiserer for videre studier på
doktorgradsnivå.

Utveksling

Utenlandsopphold i første studieår (praksisperiode). Det
gjelder for eksempel Litauen, Danmark og Indonesia.

Mari går på videreutdanning i psykisk helsearbeid. Hun
blogget fra utvekslingen sin i Namibia. Master i psykisk
helsearbeid følger samme løp som videreutdanningen, og kan
derfor reise på samme utveksling.


Les bloggen til Mari her.