× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Om studiet

Master i økonomi og ledelse - spesialisering
markedsføringsledelse tar utgangspunkt i at markedsføringen
er den oppgaven i virksomheten som i størst grad ivaretar den
strategiske forretningsposisjonen og dermed sikrer og bedrer
virksomhetens inntekter.

Virksomheter står overfor mange utfordringer enten det
knytter seg til markedsmessige rammefaktorer og
posisjoneringer, eller til det å ha styring og kontroll innad
i egen organisasjon. Masterstudiet i økonomi og ledelse
tar utgangspunkt i at virksomheter stadig står overfor to
sentrale spørsmål relatert til ytre og indre effektivitet og
å oppnå balanse mellom disse to forholdene, det vil
si gjøre de riktige tingene og gjøre tingene
riktig. For å nå målene sine må virksomheter
kontinuerlig forbedre prosesser eller differensiere tjenester
for å øke konkurranseevne og skape gode kundeopplevelser.

Et masterstudium i økonomi og ledelse innen
markedsføringsledelse er både for deg med økonomi bakgrunn og
som ønsker å bli siviløkonom, men også for deg som har en
annen grunnutdanning innen for eksempel markedsføring,
markedskommunikasjon, PR, digital markedsføring etc. Det er
mer spesifikke fagkrav ved opptak til
siviløkonomutdanningen.  Les mer om opptakskrav til siviløkonom
utdanningen her.

Karrierevegar

Masterstudiet, som er solid forankret i forskningsbasert
kunnskap, kan kvalifisere til doktorgradsstudier og en
forskerkarriere.

Utveksling

Heltidsstudenter kan ta ett semester som utvekslingsstudent,
enten i 2. eller 3. semester. Det vil også være mulig å ta
ett enkelt emne (for eksempel valgemnet) som
utvekslingsstudent i form av sommerkurs.

Deltidsstudenter kan ta ett enkelt emne ved en institusjon
som har sommerkurs eller ved at studenten tar ett eller flere
masteremner med samlingsbasert undervisning ved
Handelshögskolan ved Karlstads universitet. Det vil også være
mulig å ta et helt semester i utlandet for deltidsstudenter,
men det kan da være hensiktsmessig å studere på heltid mens
man er på utveksling.

Emner ved utenlandsk institusjon må velges slik at studiets
overordnede læringsutbytte nås. Studenter som planlegger å
avlegge deler av sin grad i utlandet, må få det planlagte
oppholdet godkjent på forhånd.