× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i digital kommunikasjon og kultur favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Nettstudium
  • Nettstøtta
  • Samlingsbasert

Studiepoeng

120

Om studiet

Hva er digital kommunikasjon og kultur? Hva er digitale tekster og medier? Hvilken betydning har digitale medier for kommunikasjon, meningsskaping og opplevelse? Hvorfor er det viktig å studere digitale medier?

Master i digital kommunikasjon og kultur gir deg grundig innsikt i disse spørsmålene. Studiet gir deg avansert kunnskap om digitale medier, om ulike digitale sjangere, om språklig mangfold og språkbruk på nett. Dataspill og digital litteratur, digital etikk og estetikk er andre relevante tema i studiet. Dette er kunnskap som i dag etterspørres, og som er sentral i en rekke yrker innen blant annet kultur- og kommunikasjonbransjen. For eksempel i og utenfor utdannings-, bibliotek- og kultur- og mediesektoren. 

Studiet er samlingsbasert og nettstøttet. Det er fem obligatoriske samlinger som alle går over to dager på studiested Hamar hvert semester - se datoene i boksen Praktisk informasjon. Studiet går på heltid over to år.

Karrierevegar

Studiet kvalifiserer til arbeid med digital kommunikasjon i det private næringsliv og i undervisningssammenheng. Du kan jobbe med digital kompetanse og multimodale sjangrer og kulturuttrykk i medie-, kultur- og kommunikasjonssektoren. Studenter som tar dette studiet som en del av en lærerutdanning, kan kvalifisere seg for undervisning innen medie- og kommunikasjonsfag, samt språk- og litteraturfag.

Tidligere studenter har etter endt utdanning fått jobb i videregående skole, eller i biblioteks- og museumssektoren. Vi har også hatt studenter som i dag arbeider som journalister, eller som konsulenter i bedrifter som arbeider med kulturformidling.

Utveksling

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

Studenter på Master i digital kommunikasjon og kultur kan ta et semester som utvekslingsstudent i tredje semester. Høgskolen har en rekke utvekslings- og samarbeidsavtaler med utenlandske universiteter og høgskoler som kan brukes til dette formålet. Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt campus for nærmere informasjon, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Tilbys ved:

  • Hamar

Lignende utdanninger