× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i digital kommunikasjon og kultur favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Om studiet

Hva er digital kommunikasjon og kultur? Hva er digitale
tekster og medier? Hvilken betydning har digitale medier for
kommunikasjon, meningsskaping og opplevelse? Hvorfor er det
viktig å studere digitale medier?

Master i digital kommunikasjon og kultur gir deg grundig
innsikt i disse spørsmålene. Studiet gir deg avansert
kunnskap om digitale medier, om ulike digitale sjangere, om
språklig mangfold og språkbruk på nett. Dataspill og digital
litteratur, digital etikk og estetikk er andre relevante tema
i studiet. Dette er kunnskap som i dag etterspørres, og som
er sentral i en rekke yrker innen blant annet kultur- og
kommunikasjonbransjen. For eksempel i og utenfor utdannings-,
bibliotek- og kultur- og mediesektoren. 

Studiet er samlingsbasert og nettstøttet. Det er fem
obligatoriske samlinger som alle går over to dager på
studiested Hamar hvert semester - se datoene i
boksen Praktisk informasjon. 

Studiet går på heltid over to år. Fra og med studieåret
2019-2020 er det ikke mulig å ta studiet på deltid.

Karrierevegar

Studiet kvalifiserer til arbeid med digital kommunikasjon i
det private næringsliv og i undervisningssammenheng. Du kan
jobbe med digital kompetanse og multimodale sjangrer og
kulturuttrykk i medie-, kultur- og kommunikasjonssektoren.
Studenter som tar dette studiet som en del av en
lærerutdanning, kan kvalifisere seg for undervisning innen
medie- og kommunikasjonsfag, samt språk- og litteraturfag.

Tidligere studenter har etter endt utdanning fått jobb i
videregående skole, eller i biblioteks- og museumssektoren.
Vi har også hatt studenter som i dag arbeider som
journalister, eller som konsulenter i bedrifter som arbeider
med kulturformidling.

Utveksling

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en
opplevelse for livet, i tillegg til faglige og
karrieremessige fordeler.

Studenter på Master i digital kommunikasjon og kultur kan ta
et semester som utvekslingsstudent i tredje semester.
Høgskolen har en rekke utvekslings- og samarbeidsavtaler med
utenlandske universiteter og høgskoler som kan brukes til
dette formålet. Ta kontakt med internasjonal koordinator på
ditt campus for nærmere informasjon, vi er her for å hjelpe
deg ut i verden!

Tilbys ved:

  • Hamar

Lignende utdanninger