× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Lektorutdanning i språkfag favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

300

Om studiet

Lektorutdanningen i språkfag er en femårig
profesjonsutdanning der du spesialiserer deg i enten norsk
eller engelsk på masternivå. Lektorutdanningen er en
lærerutdanning som kvalifiserer deg til undervisning på
8.-13. trinn i ungdomsskolen og videregående skole.

I tillegg til norsk eller engelsk som masterfag, velger du et
støttefag som du også får undervisningskompetanse i. Du kan
velge enten samfunnsfag, norsk eller engelsk som støttefag.
Utdanningen inneholder også fagene pedagogikk og
fagdidaktikk, samt veiledet obligatorisk praksis. Praksis er
i hovedsak lagt til videregående skole, men det er også noen
uker i ungdomsskolen.

Karrierevegar

Lektorutdanning i språkfag kvalifiserer for tilsetting i
lektorstilling i skolen og i andre stillinger i og utenfor
skoleverket som krever høy kompetanse. Utdanningen kan også
kvalifisere for PhD-studier. Høgskolen i Innlandet tilbyr
PhD i profesjonsrettede
lærerutdanningsfag
, hvor engelskfaget og
norskfaget utgjør to av kjerneområdene.

Utveksling

Som student på lektorutdanning i språkfag med engelsk i
fagkretsen vil du kunne søke om et tilrettelagt
utvekslingsopphold ved en av høgskolens samarbeidspartnere i
USA eller Storbritannia. Vi kan for eksempel varmt anbefale
et semester ved det norske studiesenteret i York, slik Tim
Skaret Sørensen har gjennomført. Hans opplevelse kan du lese mer om
her.   

Har du norsk eller engelsk som fag, har du i
vårsemesteret på ditt 4. studieår en unik mulighet til å
reise til Zambia i 3 måneder.

Det er også mulig å søke om utenlandsopphold ved andre egnede
utdanningsinstitusjoner.

Internasjonal erfaring gir deg økt kulturell kompetanse og
gjør deg bedre rustet til å jobbe i dagens flerkulturelle
skole. Et utvekslingsopphold gir en
opplevelse for livet, i tillegg til faglige og
karrieremessige fordeler. 

Ta kontakt med internasjonal
koordinator
 på ditt studiested. Vi er her for
å hjelpe deg ut i verden!

Tilbys ved:

  • Hamar

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

209935

Lignende utdanninger