× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Om studiet

Halvårsstudiet i risiko, sårbarhet og beredskap gir
kompetanse i å forebygge-, etablere beredskap for-, samt
håndtere kriser.

Hovedelementet i studiet er beredskapsarbeid som tar opp
organisasjoners omgivelser, struktur, kultur og virkemåte. Du
får også praktisk innsikt i organisering av kriseberedskap.

Studiet kan brukes som supplement til annen utdanning eller
sammen med fullført Årsstudium i
krisehåndtering
 eller Årsstudium i organisasjon og ledelse -
heltid
 / Årsstudium i organisasjon og ledelse -
deltid og samlingsbasert
 utgjøre en
fordypning i en sammensatt bachelorgrad,
eller innpasses i Bachelor i beredskap og
krisehåndtering

Les mer om studiet under "Praktisk informasjon" lenger ned på
denne siden.

 

Karrierevegar

Du får et innblikk i hvilke utfordringer du vil kunne stå
overfor med ansvar for beredskap og sikkerhet i en
virksomhet.

Etter endt studium vil du ha et godt faglig grunnlag for
jobber med ansvarsområde innen sikkerhet, beredskap og
planlegging/øving av krisehåndtering i privat og offentlig
sektor. Du vil kunne jobbe med å gjennomføre
risikoanalyser på relevante områder i alle typer
virksomheter. Aktuelle arbeidsoppgaver finnes innen forsvar,
politi, brann og redning, helse, private sikkerhetsselskaper,
samt kommunal, fylkeskommunal og nasjonal beredskap.

Studiet kan brukes som supplement til annen utdanning eller
kan sammen med fullført Årsstudium i
krisehåndtering
 eller Årsstudium i organisasjon og ledelse -
heltid
/ Årsstudium i organisasjon og ledelse -
deltid og samlingsbasert
 utgjøre en
fordypning i en sammensatt bachelorgrad.

Fullført bachelorgrad med fordypning i krisehåndteringsfag
kan kvalifisere for opptak til masterprogrammer innen
sikkerhet, beredskap og krisehåndtering ved flere
universiteter og høgskoler.