× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Halvårsstudium i kunnskapsledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Om studiet

I en tid hvor organisasjoner er i kontinuerlige
endringsprosesser, og individuell og organisatorisk
kompetanse er kritiske suksessfaktorer, er det behov for
studier vektlegger ledelse av organisatorisk læring og
kunnskapsutvikling.

Behovet forsterkes av at mange organisasjoner i dag er
kunnskapsintensive, i betydningen at medarbeiderne er høyt
utdannet og besitter spesialistkunnskap.

Studiet gir deg kunnskap innen fagområdene; ledelse av
læring, kompetanseutvikling, økonomistyring og
serviceutvikling i organisasjoner.

Undervisningen legger opp til at du får utveksle erfaringer
fra egen arbeidspraksis, både i gruppearbeid og
plenumsdiskusjoner. På den måten får du kunnskapsoverføring
på tvers av yrkesgrener. 

Les mer om studiet under "Praktisk informasjon" lenger ned på
denne siden.

Karrierevegar

Studiet er en videreutdanning og gir kompetanse for
lederstillinger generelt, men med særlig vekt på
serviceutvikling, innovasjon og kunnskapsutvikling i
organisasjoner. Studiet er sektorovergripende, men i de
enkelte emnene blir eksempler fra privat, offentlig og
frivillig sektor belyst. Studiet gir også relevant kompetanse
for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i
personal- og organisasjonsavdelinger.

Studiet kan brukes som supplement til annen utdanning eller
kan sammen med fullført  Årsstudium i organisasjon og
ledelse
utgjøre en fordypning i en fri
bachelorgrad. Du får en fordypning og spisskompetanse som er
relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for
eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.