× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Ett-årig videreutdanning i bioteknologi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

60

Om studiet

Bioteknologi innebærer bruk av levende organismer –
planteceller, dyreceller og mikroorganismer – og biomolekyler
fra disse, for å lage produkter og tjenester. Bioteknologi
kan bidra til å løse lokale og globale utfordringer som kan
true matproduksjon, helse og miljø.

Vår ett-årige videreutdanning gir deg relevante teoretiske og
praktiske ferdigheter for en karriere innen bioteknologi.
Hvis du har en bachelorgrad innenfor naturvitenskapelige fag,
kan videreutdanningen kvalifisere deg for opptak til vårt
mastergradsprogram i næringsrettet bioteknologi.

 

Studiet finnes i søknadsweb under engelskspråklige
studieprogram

Karrierevegar

Studiet forbereder deg for arbeid i bioteknologi og
farmasøytisk industri, næringsmiddelindustri, og i offentlig
og privat forskning og utvikle laboratorier. Kombinert med en
bachelorgrad kan studiet gi kompetanse for opptak til
Master i anvendt økologi og
Master i næringsrettet
bioteknologi
ved Høgskolen i Innlandet, og
relaterte masterprogrammer ved andre universiteter og
høgskoler.

Tilbys ved:

  • Hamar

Lignende utdanninger