Nøkkelinformasjon

Bilete
Bilete

Studiested

Hamar

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60.00

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Bioteknologi innebærer bruk av levende organismer – planteceller, dyreceller og mikroorganismer – og biomolekyler fra disse, for å lage produkter og tjenester. Bioteknologi kan bidra til å løse lokale og globale utfordringer som kan true matproduksjon, helse og miljø.

Vår ett-årige videreutdanning gir deg relevante teoretiske og praktiske ferdigheter for en karriere innen bioteknologi. Hvis du har en bachelorgrad innenfor naturvitenskapelige fag, kan videreutdanningen kvalifisere deg for opptak til vårt mastergradsprogram i næringsrettet bioteknologi.

 

 

Karrieremuligheter

Studiet forbereder deg for arbeid i bioteknologi og farmasøytisk industri, næringsmiddelindustri, og i offentlig og privat forskning og utvikle laboratorier. Kombinert med en bachelorgrad kan studiet gi kompetanse for opptak til Master i anvendt økologi og Master i næringsrettet bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet, og relaterte masterprogrammer ved andre universiteter og høgskoler.

Alle utdanninger innen