× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i vernepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Om studiet

Vil du jobbe med mennesker med ulike funksjonsvansker og
bidra til like muligheter og god livskvalitet? Da kan
vernepleierutdanningen være noe for deg!

Målet med vernepleierutdanningen er å utdanne
brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som har
praktiske ferdigheter og kompetanse til å bistå mennesker med
fysiske, psykiske, kognitive og/eller sosiale
funksjonsvansker. Bachelor i vernepleie er en helse- og
sosialfaglig utdanning som gir autorisasjon som
helsepersonell.

Som vernepleier vil du ha kompetanse
innenfor funksjonshemming, miljøterapeutisk arbeid,
habilitering og rehabilitering, helsefremming og helsehjelp
for mennesker med sammensatte behov og utviklingshemming.

Vernepleiestudiet ved Høgskolen i Innlandet er en
praksisintensiv utdanning hvor studenter og ansatte
involverer brukere, tjenester og fagfeltet til samarbeid.

Bachelor i vernepleie er inndelt i til sammen sju emner, som
alle er obligatoriske og må tas i den rekkefølgen de
fremkommer i studieplanen.

Karrierevegar

Videre studier

Vernepleiere kan bygge på utdanningen med for eksempel:


Master i tverrfaglig arbeid med barn,
unge og familier

ved Høgskolen i Innlandet - studiested Lillehammer


Master i karriereveiledning

ved Høgskolen i Innlandet - studiested Lillehammer

Studiet kvalifiserer også for å søke om opptak til
masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og
utland.

Jobbmuligheter

Som vernepleier har du spennende og varierte yrkesmuligheter,
og det er stort behov for vernepleierens kompetanse.
Vernepleieren arbeider i dag på en rekke arenaer som f.eks.
innen tjenester knyttet til mennesker med utviklingshemming,
habilitering/rehabilitering, psykisk helsearbeid, rusarbeid,
skole, barnehage, eldreomsorg og innen kultur og fritid.

Utveksling

Som bachelorstudent i vernepleie har du mulighet til å ta
praksis i utlandet i tredje studieår, innenfor godkjente
avtaler. Du har også mulighet til å delta i et prosjekt ved
Manavodaya senteret i India ( ca. 1 måneds varighet) som gir
innsikt i ‘people based development’. Det er også mulig å
skrive fordypningsoppgave i utlandet.

Praksismuligheter vil variere fra år til år. Per i dag har
Høgskolen i Innlandet etablert praksismuligheter for Bachelor
i vernepleie i Danmark, Sverige, Uganda og på Island.

For mer informasjon om muligheter i utlandet, ta kontakt med
studieleder Kristin Gardli på :  kristin [dot] gardli [at] inn [dot] no (kristin [dot] gardli [at] inn [dot] no)

Tilbys ved:

  • Lillehammer

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

38.80 (primær)
46.80 (ordinær)

Studieplasser

70

Søknadskode (SO)

209060

Lignende utdanninger