× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i utmarksforvaltning favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Om studiet

Dagens miljøutfordringer, inkludert menneskeskapte
klimaendringer, fører til at kunnskap om bærekraftig
bruk av biologiske ressurser er etterspurt.

Den treårige utdanningen i utmarksforvaltning gir bred
kunnskap om biologisk mangfold, bærekraftig bruk og
forvaltning av fiske- og viltressurser, og næringsvirksomhet
i utmark. I tillegg kan du gi utdanningen din egen profil ved
å velge blant våre valgfrie emner innen f.eks. viltøkologi,
rovvilt, fiskeforvaltning, biomedisin, naturoppsyn, offentlig
forvaltning, GIS (geografiske informasjonssystemer) eller
skogbruk .

Gjennom bachelorutdanningen i utmarksforvaltning får du
mulighet til å delta i det omfattende forskningsarbeidet som
foregår på Evenstad, og du vil møte aktive forskere som
forelesere og veiledere.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Bacheloroppgaven
kan skrives som en forskningsrapport eller et
innovasjonsprosjekt.

Karrierevegar

Med Bachelor i utmarksforvaltning er du kvalifisert for
arbeid som oppsynsmann eller forvalter av skog og
fjellområder. Du kan arbeide med utmarksforvaltning i
miljøavdelinger i kommuner, fylker, departement eller for
private grunneiere, grunneierorganisasjoner eller i egen
næring. Hvis du ønsker deg en forskerkarriere, kan du gå
videre på en masterutdanning og en doktorgrad innen anvendt
økologi.

Du kan gå videre på en  masterutdanning i anvendt
økologi
 ved Høgskolen i Innlandet. For å gå
videre på en master i anvendt økologi, må du ha tatt
statistikk og vitenskapelig metode i løpet av
bachelorstudiet. Hvis du vil ha en administrativ
videreutdanning, kan vi anbefale Master i offentlig ledelse og
styring
 ved Høgskolen i Innlandet. Du kan
også gå videre på en masterutdanning ved andre høgskoler
eller universitet i Norge.

Utveksling

Lær om problemstillinger knyttet til utmarksforvaltning i en
internasjonal perspektiv og ta deler av utdanningen i
utlandet. Hva med et semester i Danmark, Sveits eller kanskje
Tanzania? Enkelte av våre partnere i Norden tilbyr også
intensive kurs (på 2 eller 3 uker) om relevante temaer med
stipendmuligheter.

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en
opplevelse for livet, i tillegg til faglige og
karrieremessige fordeler.

 Ta kontakt med internasjonal koordinator
ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Tilbys ved:

  • Evenstad

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

209323