× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i Sport Management favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Om studiet

Er du interessert i kombinasjonen idrett, organisasjon og
ledelse, kan Bachelor i Sport Management ved Høgskolen i
Innlandet være et godt utdanningsalternativ for deg.

Studiet gir en bred og grundig innføring i fag knyttet til
arbeid med organisasjon og ledelse, kombinert med kunnskaper
om idrett og arrangement. Studiet gir også innsikt i økonomi,
idrettsjuss, arbeidsrett, markedsføring, medierelasjoner,
samt innovasjon og entreprenørskap. 

 

Praktisk tilnærming i flere av emnene

 

I flere studieemner vil en del av aktivitetene på studiet
være knyttet til praksis og til praktiske problemstillinger
innen sportsadministrasjon og arrangementsledelse.
Utdanningen vil på denne måten utvikle studentenes analytiske
ferdigheter, i tillegg til praktiske ferdigheter. Studiet
arbeider nært med partnere innen idrett og arrangementer, og
samarbeider tett med partnere også internasjonalt.

Mulighet til å studere i et idretts-eldorado

 

Lillehammer-regionen er kjent for en rekke idrettsarrangement
for både eliten og mosjonister, med blant annet OL (Vinter OL
i 1994 og Ungdoms OL i 2016), ulike World Cup arrangementer
og Birkebeinerarrangementene.

De populære arrangementene gir store ringvirkninger lokalt,
og betyr mye for regionens kvaliteter, både når det gjelder
tilflytting, innbyggertilfredshet, økonomi, omdømme og
aktivitet. Næringen vokser både i Norge og internasjonalt, og
det er i stadig større grad behov for kompetent arbeidskraft
innen sektoren.

Du kvalifiserer til mange spennende stillinger

 

Bachelor i Sport Management kvalifiserer deg til ulike
stillinger innen idrettsbevegelsen, i offentlig forvaltning,
eller næringsliv. Innen idretten vil det kunne være
stillinger i klubbledelse, kretser, forbund og øvrige
idrettsrelaterte stillinger. I offentlig sektor vil det kunne
være idrettsadministrasjon på ulike forvaltningsnivåer. I
privat sektor vil det dreie seg om sportsrelatert næringsliv,
og studentene vil kunne starte sin egen bedrift. 

Studentene blir attraktive på arbeidsmarkedet

 

Våre studenter er rekruttert til ulike forbund, klubber,
kretser og andre organisasjonsledd innen idretten, de
arbeider i ulike sportsarrangementer, og noen har etablert
sine egne event-selskaper. Andre går videre på relevante
mastere i inn- og utland.  

Karrierevegar

Videre studier

Du kan bygge på utdanningen med for eksempel:

Master i Innovasjon 

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til
masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og
utland.

Jobbmuligheter

 • Ledelse og organisering av store arrangement
 • Jobbe med sponsorprogram og profilering
 • Ledelse og utvikling av anlegg og idrettsdestinasjoner
 • Ulike stillinger innen virksomheter knyttet til sport og
  idrett
 • Frivillige organisasjoner
 • Offentlig sektor: Idrettskonsulenter, anleggsansvarlige,
  etc.

Utveksling

Internasjonalisering i praksis

For Sport Management studenter er det tilrettelagt for
studieopphold i utlandet i 5. semester.

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele
verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico,
Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og
Sør-Afrika.  

Det er tilrettelagt for at du kan reise på
utveksling i fjerde semester. 

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet
av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og
personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg
smartere, ifølge  Time Magazine.   
             

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen
din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff
og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og
dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et
annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning,
kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og
hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et
eller to semester, opparbeider du deg en språklig og
kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan
tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og
reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller
spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede
har.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg
å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en
omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling
har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de
tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse,
selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som
gjør dem til attraktive arbeidstakere. Den samme
undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring
får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at
arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et
pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme
undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som
del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger
fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange
får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette
nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent
med deg selv. Erasmus Impact Study peker i
samme retning: studenter på utveksling utvikler positive
egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne
til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator ved ditt
studiested for ytterligere informasjon
om studieopphold i utlandet.

Tilbys ved:

 • Lillehammer