× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i serviceledelse og markedsføring favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Om studiet

Tjenesteyting er utgangspunktet for all økonomisk aktivitet
og nødvendig for at økonomien og samfunnet skal fungere godt.
Tjenesteytende sektor utgjør i dag over 80 prosent av
arbeidsstokken i Norge og hoveddelen av økonomien. 

Bachelor i serviceledelse og markedsføring er
skreddersydd for og i samarbeid med tjenesteytende sektor. Du
vil tilegne deg kunnskap om service, kundebehandling,
markedsføring, personalledelse og digitale arbeidsformer.

Mulighetene digitaliseringen byr på tas med i nærmest alle
emner innen markedsføring og serviceledelse. Gjennom
praksis vil du kunne knytte kontakter for videre karriere.

Høgskolen i Innlandet er alene om å tilby et slikt studium
blant statlige høgskoler og universiteter. En god miks av
ulike aldersgrupper i klassen gjør at studiet bærer preg av
mye erfaringsutveksling. 

Bachelor i serviceledelse og markedsføring kvalifiserer
til opptak på  Master i økonomi og ledelse med
spesialisering markedsføringsledelse. 

Karrierevegar

Du kan jobbe som leder eller rådgiver innenfor service,
kundebehandling, markedsføring eller kundeorientert
organisasjonsutvikling i tjenesteytende sektor. Studiet er
skreddersydd for jobber innenfor reise- og
opplevelsesnæringen, hotellbransjen, fag- og
dagligvarehandel, kultur og andre bransjer innenfor sektoren.

Studiet kvalifiserer for videre studier på masternivå i inn-
og utland.  Høgskolen i Innlandet tilbyr flere 
aktuelle masterutdanninger innenfor
økonomi, ledelse og innovasjon
. Bachelor i
serviceledelse og markedsføring kvalifiserer for eksempel til
opptak til Master i økonomi og ledelse
spesialisering i markedsføringsledelse
(MØLed) og
Master i offentlig ledelse
og styring
. Du kan også velge blant mange
videreutdanninger.

 

 

"Bli lærling" from
JUBAFILM as on
Vimeo.

Utveksling

Det er mulig å ta et semester i utlandet, bl.a. i
Storbritannia, USA, Australia, Nederland, Tyskland, Frankrike
og Spania. Flere av våre samarbeidspartnere i Europa tilbyr
emner undervist på engelsk.

Tilbys ved:

  • Rena

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

50

Søknadskode (SO)

209470