× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i serviceledelse og markedsføring favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Om studiet

Bachelor i serviceledelse og markedsføring er
skreddersydd for mellomlederstillinger i handels-
og servicenæringen. Du vil blant annet tilegne deg
kunnskap om service, kundebehandling, markedsføring,
personalledelse og digitale arbeidsformer.

Muligheter for å bygge et faglig nettverk

Mulighetene digitaliseringen byr på for
næringslivet tas med i nærmest alle emner innen
markedsføring og serviceledelse. Gjennom praksis vil du
kunne knytte kontakter for videre karriere.

Mye erfaringsutveksling

Vi er alene om å tilby et slikt studium blant statlige
høgskoler og universiteter. En god miks av ulike
aldersgrupper i klassen gjør at studiet bærer preg av mye
erfaringsutveksling. 

Slik fungerer opptaket

Kandidater med generell studiekompetanse tas opp via
samordnet opptak.  Kandidater med realkompetanse
søker via Samordna opptak.

Kandidater med fagbrev innen Service og samferdsel, og som
har valgt spesialisering innen reiselivs-, resepsjons-,
salgs- eller kontor- og administrasjonsfaget, kan tas opp til
bachelorstudiet via Y-veien. Du må da søke direkte
til høgskolens  lokale opptak. Det er fortsatt
ledige plasser for søkere med fagbrev (Y-veien). Studiet er
søkbart i lokalt opptak så lenge det er ledige plasser.

Bachelor i serviceledelse og markedsføring kvalifiserer
til opptak på   Master i økonomi og ledelse med
spesialisering markedsføringsledelse. 

Bachelor i serviceledelse og markedsføring kvalifiserer
deg til mellomlederstillinger i handels- og
servicenæringen og til stillinger innen markedsføring/digital
markedsføring/kunderelasjonsledelse og salg.

Disse jobbene kvalifiserer du til

Våre studenter har blitt rekruttert til stillinger som key
account manager, CRM-rådgiver, butikkleder, grossist,
personalleder, studieveileder, markedsføringsrådgiver,
og mange andre spennende jobber.

Synes du dette høres spennende ut? Da håper vi å se deg som
student her hos oss til høsten. Velkommen skal du være!

Karrierevegar

Du kan jobbe som mellomleder eller rådgiver innenfor service,
kundebehandling, markedsføring eller kundeorientert
organisasjonsutvikling i tjenesteytende sektor. Studiet er
skreddersydd for jobber innenfor reise- og
opplevelsesnæringen, hotellbransjen, fag- og
dagligvarehandel, kultur og andre bransjer innenfor sektoren.

Studiet kvalifiserer for videre studier på masternivå i inn-
og utland.  Høgskolen i Innlandet tilbyr
flere    aktuelle masterutdanninger innenfor
økonomi, ledelse og innovasjon
. Bachelor i
serviceledelse og markedsføring kvalifiserer for eksempel til
opptak til   Master i økonomi og ledelse
spesialisering i
markedsføringsledelse
 (MØLed) og  
Master i offentlig ledelse
og styring
. Du kan også velge blant mange
videreutdanninger.

 

 

 

"Bli lærling" from
JUBAFILM as on
Vimeo.

Utveksling

Det er mulig å ta et semester i utlandet, bl.a. i
Storbritannia, USA, Australia, Kanada, Nederland,
Tyskland, Frankrike og Spania. Flere av våre
samarbeidspartnere i Europa tilbyr emner undervist på
engelsk.

Tilbys ved:

  • Rena

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

209470