× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Om studiet

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning er et treårig
studium for deg som ønsker høy kompetanse innen regnskap,
skatt og økonomirådgivning, samt god kompetanse innen andre
økonomisk- administrative områder.

Det er lagt vekt på samarbeid med regnskapsbransjen og
næringslivet for å gjøre studiet relevant og studentene
attraktive i arbeidsmarkedet. Regnskapsbransjen er i
endring og har behov for ny og oppdatert kunnskap. 

De fleste av våre forelesere jobber eller har jobbet med
regnskap og revisjon og kan dele av sin teoretiske kunnskap
og praktiske erfaring. Vi benytter også gjesteforelesere fra
næringslivet, og har et nært samarbeid med
bransjeorganisasjonen Regnskap Norge.

Fullført bachelor sammen med godkjent praksis, oppfyller
kravet til å bli autorisert regnskapsfører.

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning kvalifiserer for
opptak til  Master i økonomi og ledelse og
Siviløkonom tittel på Rena
 eller ved andre
studiesteder. 

Med en bachelor
i regnskap og økonomirådgivning kan du blant
annet jobbe som regnskapsfører, i økonomi- og
administrasjonsavdelinger, som økonomirådgiver eller
controller. Etter endte studier og opparbeidet praksis, kan
du søke Finanstilsynet om å få autorisasjon som
regnskapsfører. 

Våre studenter har fått jobb enten hos eksterne
regnskapsførere eller i private revisjonsselskaper. Noen har
begynt innen offentlig revisjon eller i Skatteetaten.

Karrierevegar

Studiet er yrkesrettet. Du kan jobbe som regnskapsfører, i
økonomi- og administrasjonsavdelinger, som økonomirådgiver
eller controller. Etter endte studier, opparbeidet praksis og
når alle krav er innfridd, kan du søke Finanstilsynet om å få
autorisasjon som regnskapsfører. Du kan da starte egen
virksomhet innen ditt autorisasjonsområde.

De fleste av våre studenter har fått jobb enten hos eksterne
regnskapsførere eller i private revisjonsselskaper. Noen har
begynt innen offentlig revisjon eller i Skatteetaten.

 

Masterstudier

Studiet kvalifiserer for opptak til  Master i økonomi og
ledelse
  Master i offentlig ledelse og
styring 
eller Master i
innovasjon
. Kombinasjonen av Bachelor i
regnskapsførerfag og Master i økonomi og ledelse,
kvalifiserer til tittelen siviløkonom.

Studiet kan også kvalifisere for masterutdanninger ved andre
norske høgskoler/universitet, samt masterutdanninger i
utlandet innen økonomi og ledelse. Vær generelt
oppmerksom på at det ved opptak til masterutdanninger kan
stilles spesielle krav til emnekombinasjoner og karakternivå.

Utveksling

I tredje semester er det muligheter for utveksling. Flere
læresteder kan være aktuelle.  

Tilbys ved:

  • Rena

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

45

Søknadskode (SO)

209516