× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Om studiet

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning er et treårig
studium for deg som ønsker høy kompetanse innen regnskap,
skatt og økonomirådgivning samt god kompetanse innen andre
økonomisk- administrative områder.

Det er lagt vekt på samarbeid med regnskapsbransjen og
næringslivet for øvrig for å gjøre studiet relevant og
studentene attraktive i arbeidsmarkedet. Regnskapsbransjen er
i endring og har behov for ny og oppdatert kunnskap som vi
ønsker at våre studenter skal bidra med.

Flere av foreleserne jobber eller har jobbet med regnskap og
revisjon og kan dele av sin teoretiske kunnskap og praktiske
erfaring. Vi benytter gjesteforelesere, blant annet fra
regnskapsbransjen, og har et nært samarbeid med
bransjeorganisasjonen Regnskap Norge.

Utdanningen følger anbefalt nasjonal plan for økonomisk-
administrative studier og oppfyller krav til
profileringsemner i anbefalt plan i økonomisk- administrative
fag – profilering regnskapsfører. Fullført bachelor sammen
med godkjent praksis, oppfyller kravet til å bli autorisert
regnskapsfører.

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning kvalifiserer for
opptak til  Master i økonomi og ledelse og
Siviløkonom tittel på Rena
 eller ved andre
studiesteder. 

Karrierevegar

Studiet er yrkesrettet. Du kan jobbe som regnskapsfører, i
økonomi- og administrasjonsavdelinger, som økonomirådgiver
eller controller. Etter at du har endt studiet, har
opparbeidet praksis og innfridd andre krav, kan du søke
Finanstilsynet om å få autorisasjon som regnskapsfører. Du
kan da starte egen virksomhet innen ditt autorisasjonsområde.

De fleste av våre studenter har fått jobb enten hos eksterne
regnskapsførere eller i private revisjonsselskaper. Noen har
begynt innen offentlig revisjon eller i Skatteetaten.

Masterstudier

Studiet kvalifiserer for opptak til  Master i økonomi og
ledelse
  Master i offentlig ledelse og
styring 
eller Master i
innovasjon
. Kombinasjonen av Bachelor i
regnskapsførerfag og Master i økonomi og ledelse,
kvalifiserer til tittelen siviløkonom.

Studiet kan også kvalifisere for masterutdanninger ved andre
norske høgskoler/universitet, samt masterutdanninger i
utlandet innen økonomi og ledelse. Vær generelt
oppmerksom på at det ved opptak til masterutdanninger kan
stilles spesielle krav til emnekombinasjoner og karakternivå.

Utveksling

I tredje semester er det muligheter for et utenlandsopphold.
Flere læresteder kan være aktuelle.  

Tilbys ved:

  • Rena

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

50

Søknadskode (SO)

209516