× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i ledelse og digitalisering favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Om studiet

Studiet vil gi deg en bred faglig plattform for å forstå
hvordan organisasjoner i privat og offentlig sektor fungerer
og hvordan mennesker samhandler i organisasjoner, både
analogt og digitalt.

Du vil få kunnskap fra ulike samfunnsvitenskapelige
fagtradisjoner, som sosiologi, psykologi, økonomi, juss,
tjenesteforskning og statsvitenskap og får disse satt inn i
en digital kontekst.

Gjennom studiet vil du særlig knytte kjennskap til temaer som
digital ledelse, digitale arbeidsformer,
digitaliseringsprosesser og organisasjon, digital
kommunikasjon og sosiale medier, samt utfordringer og
muligheter knyttet til brukerrettet og samfunnsrettet
tjenestevirksomhet i en digital tidsalder.

Karrierevegar

Studiet kvalifiserer for leder- og rådgiverstillinger i
private og offentlige virksomheter, og du lærer hvordan du
aktivt kan bidra i digitaliseringsprosesser som f.eks.
tilrettelegging og integrering av digitale tjenester og
digitale arbeidsformer.

Bachelorstudiet gir opptaksgrunnlag til Master i offentlig ledelse og styring
(MPA)
, Master i økonomi og ledelse -
spesialisering markedsføringsledelse
og Master i innovasjon ved
Høgskolen i Innlandet, samt masterstudier ved andre
utdanningsinstitusjoner både i Norge og i utlandet.

Utveksling

Utenlandsopphold er mulig i fjerde semester og er et tilbud
til studenter som ønsker å kombinere en bachelorgrad i
ledelse og digitalisering med studier i utlandet.
Utenlandsopphold skal være godkjent på forhånd av fakultetet.