× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i ledelse og digitalisering favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Om studiet

Bachelor i ledelse og digitalisering vil gi deg god
forståelse av hvordan organisasjoner i privat og offentlig
sektor fungerer og hvordan mennesker samhandler med særlig
fokus på digital interaksjon.

Du vil få kunnskap om ulike fagområder, som sosiologi,
psykologi, økonomi, jus og tjenesteforskning.

Gjennom studiet vil du særlig knytte kjennskap til temaer som
ledelse, arbeidsformer, prosesser, kommunikasjon og sosiale
medier, samt utfordringer og muligheter knyttet til en stadig
mer digital hverdag.

Bachelor i ledelse og digitalisering kvalifiserer deg til
leder- og rådgiverstillinger i private og offentlige
virksomheter.

Karrierevegar

Studiet kvalifiserer for leder- og rådgiverstillinger i
private og offentlige virksomheter.

Bachelorstudiet gir opptaksgrunnlag til   Master i offentlig ledelse og styring
(MPA)
,   Master i økonomi og ledelse -
spesialisering markedsføringsledelse
 og 
Master i innovasjon ved
Høgskolen i Innlandet, samt masterstudier ved andre
utdanningsinstitusjoner både i Norge og i utlandet.

 

Utveksling

Utenlandsopphold er mulig i fjerde semester og er et tilbud
til studenter som ønsker å kombinere en bachelorgrad i
ledelse og digitalisering med studier i utlandet.
Utenlandsopphold skal være godkjent på forhånd av fakultetet.